Nyhetsarkiv

Sannhets- og forsoningskommisjonens høring

Dette er innlegget som rektor Laila Susanne Vars holdt for Sannhets- og forsoningskommisjonens høring på Stortinget 6 mars 2023. 

Veiviserordningen har ny søknadsfrist

Vær obs på at nå er søknadsfristen 1. mai.

Bli student i høst!

Nå er det mulig å søke om opptak til studier med oppstart høsten 2023. Se oversikten over studier her.

SáMOS konferanse "Unna olbmožiid dihtii" - utvidet påmeldingsfrist

Vi har åpnet for å ta flere påmeldinger - ny frist 17.03.23.

Sámi allaskuvla kondolerer

Styremedlem i Samisk høgskole Ellen Inga O. Hætta gikk bort 22. februar 2023.

Verksteder og kurs for lærere våren 2023

Sámi allaskuvla legger til rette for verksteder om geometri og algebra, og fagdager om programmering i løpet av våren 2023. Målgruppe er matematikklærere på mellomtrinn og ungdomstrinn som underviser samisktalende elever i Norge.

Nytt forskningsprosjekt: Opplevd rasisme blant reindriftsungdom

Sámi allaskuvla vil forske på hvordan unge samer, med tilknytting til reindrifta, opplever rasisme. Studien vil samle kunnskap gjennom fokusgruppe- og individuelle intervjuer blant unge samer i alderen 13-30 år.

Kompetanseutvikling i barnehagen og grunnopplæringen

Samisk høgskole tilbyr partnerskap med barnehager og skoler for å styrke og øke kompetansen innenfor den samiske opplæringssektoren.

Ny forskning bidrar til å synliggjøre kunnskapene til egg- og multeplukkere

I dag ble nye forskningsresultater presentert under Landscape Practies konferanse på Samisk høgskole. Forskning viser at egg- og multeplukking handler om mer enn selve plukkingen.

Sider