august 18. beaivi 2023

Offisiell åpning av studenthuset

Studentene ved Sámi allaskuvla har nå fått sitt eget studenthus.

I dag ble det markert med en offisiell åpning av studenthuset ved Samisk høgskole. Det tidligere oppholdsrommet som tilhørte Studentsamskipnaden i Indre-Finnmark (SSO) har nå blitt omgjort til et studenthus. Martin Velky, leder for studentstyret, uttrykker stor glede over at studentene endelig har fått sin egen arena.

- Vi har nå en plass hvor vi kan møtes og være sosiale. Studiene er selvfølgelig viktige, men det er også viktig å kunne bli kjent med hverandre og ha sosialt samvær i fritiden. Dette kan vi nå gjøre i studenthuset

Målet med studenthuset er å skape en arena hvor studentene kan samles utenom skoletiden, samt å ha et eget sted som de selv administrerer. Studentstyret har engasjert seg og jobbet over lengre tid for å realisere drømmen om et eget studenthus.

- Vi har allerede planer om å ta i bruk studenthuset i kveld med en studentfest. I løpet av neste uke vil vi arrangere en pizzakveld, og i fremtiden har vi planer om å kjøpe inn ulike spill og arrangere forskjellige aktiviteter og arrangementer her.

Selv om studenthuset for øyeblikket deler fellesareal med SSO, er planen å utvikle en egen arena kun for studentene. Det er planlagt å etablere eget kjøkken, møterom og lagringsplass for å imøtekomme studentenes behov enda bedre.