Nyheter

Alle nyheter

Statsbudsjettet: Styrker samisk høyere utdanning

Samisk høgskole får nå en økning på 7 millioner kroner i forhold til det regjeringen foreslo. Regjeringen har tidligere foreslått 3,3 mill.

Samiske tall forteller 15 er publisert

Faglig analysegruppe for samisk statistikk avla den 22.11.23 rapporten Samiske tall forteller 15.

Søk studier til våren 2024

Nå er det mulig å søke studier våren 2024!

Jobber du som tolk eller har du interesse i å jobbe som tolk?

Hvis du har tenkt å jobbe som tolk, en god begynnhelse er å komme til Samisk høgskolen og ta Tospråktesten. Hvis du jobber som tolk fra før av og ikke har tatt Tospråktesten, så er det mulig å ta den i Samisk Høgskole.