Nyheter

Alle nyheter

Søk studier til våren 2024

Nå er det mulig å søke studier våren 2024!

Jobber du som tolk eller har du interesse i å jobbe som tolk?

Hvis du har tenkt å jobbe som tolk, en god begynnhelse er å komme til Samisk høgskolen og ta Tospråktesten. Hvis du jobber som tolk fra før av og ikke har tatt Tospråktesten, så er det mulig å ta den i Samisk Høgskole.

Utvikling av nye undervisningstilbud med 3D-teknologi

Et stipendiat ved Sámi allaskuvla i Three-Dimensional Technologies and Indigenous Material Culture ble utviklet som en del av UArctic-prosjektet hvor man var på reise for å bli kjent med den samiske samlingen ved Smithsonian Institute.

Vertssamarbeid mellom Samisk høgskole og Kautokeino kommune

Samisk høgskole har inngått en femårig vertsavtale med Kautokeino skole og Beazedievá barnehage i Kautokeino kommune.