Studier

Kurset består av fire moduler på totalt 30 studiepoeng. Studiet tar opp forskningsbaserte kunnskaper, ideer og metoder for å styrke deltakernes kompetanse på tospråklig oppvekst, læring av førstespråk, læring av andrespråk og undervisning i andrespråk. Kurset er beregnet for de som jobber i barnehager og de som underviser i samisk som andrespråk og/eller norsk som andrespråk for språklige minoriteter og/eller kvensk/finsk for barn, ungdommer og voksne. 

BA - Videreutdanning
Deltidsstudie
7.5 studiepoeng

In this course we introduce students to Sámi and Indigenous storytelling through narrative fiction and documentary filmmaking. Students will learn the basics of film theory and screenwriting from a Sámi and Indigenous perspective.

BA - Enkeltemne
10 stp

tudiet fordyper seg i hvordan planlegge, utøve og formidle vætna. Her får studentene praktisk og teoretisk kunnskap som gir dem redskaper til å fordype seg i, og utvide sine ferdigheter og forståelse i vætna.

BA - Enkeltemne
15 stp

Dette studiet er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive nordsamisk, men vil lære språket fra grunnen av. Studiet er lagt opp til at du gjennom praktisk arbeid skal lære språket.

Begynnerkurs i samisk
Deltidsstudie
15 ECTS

Dette studiet er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive sørsamisk, men vil lære språket fra grunnen av. Studiet er lagt opp til at du gjennom praktisk arbeid skal lære språket.

Begynnerkurs i samisk
15

Dette studiet er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive nordsamisk, men vil lære språket fra grunnen av. Studiet er lagt opp til at du gjennom praktisk arbeid skal lære språket.

Begynnerkurs i samisk
Deltidsstudie
15 stp
MA - Program
Heltidsstudie
300 sp
MA - Program
Heltidsstudie
300 sp
BA - Enkeltemne
15 stp
BA - Enkeltemne
Deltidsstudie
15 stp
BA - Enkeltemne
Heltidsstudie
30 studiepoeng