Om høgskolen

Om Samisk høgskole

Samisk undervisning - samisk forskning - samisk institusjon

Samisk høgskole ble formelt åpnet 1. november 1989. Og slik ble et ønske som lenge hadde eksistert i det samisk samfunnet oppfylt, nemlig å kunne tilby samisk lærerutdanning, på samisk, og i et samisk miljø. Dette studiet ble raskt etterfulgt av flere andre samiske studier innen høyere utdanning. En egen samisk høgskole gjorde det også mulig å utvikle tilbud som resonerte med behovene i det samiske samfunnet.

Samisk undervisning og samisk forskning er både grunnlaget og premisset for aktivitetene ved Samisk høgskole. Det er grunnen til at det ofte sies at Samisk høgskole er en samisk institusjon. Tilbudene og oppgavene til Samisk høgskole har utviklet seg betydelig siden 1989, og det har gjort at Samisk høgskole har vært med på å styrke det samiske samfunnet på mange måter. Samisk høgskole har stått i bresjen, sammen med andre institusjoner, for utvikling og endringer innen samisk forskning.

Strategi 2022-2026

Samisk høyskoles visjon er

  • Et samisk universitet for fremtidens Sápmi - vi dekker kunnskapsbehovene i samiske samfunn

Strategien presenterer også hvilke verdier Samisk høyskole legger til grunn i sin virksomhet:

  • Samlende

Med et allsamisk perspektiv er Sámi allaskuvla samlende for hele Sápmi, de samiske språkene og de samiske samfunnene. Ved Sámi allaskuvla skal alle føle trygghet.

  • Fremtidsrettet

Sámi allaskuvla vandrer på kjente stier og tør samtidig å gå opp nye stier til nye områder. Sámi allaskuvla er en fremtidsrettet, modig foregangsinstitusjon både i Sápmi og i urfolkssamarbeidet.

  • Ansvarlig

Sámi allaskuvla styrker og tar ansvar for samiske språk, verdier og kunnskapsgrunnlag, og er dermed også styrkende for de samiske samfunnene.

Strategidokumentet kan leses her.

Nordisk samisk institutt

Nordisk Samisk Institutt ble opprettet i 1973. I 2005 ble Nordisk Samisk Institutt slått sammen med Samisk høgskole.

 

Diehtosiida

Samisk høgskole har hovedcampus ved Diehtosiida i Kautokeino, strategisk plassert sammen med andre samiske institusjoner som også holder til i samme bygg.  Navnet Diehtosiida er bygd opp av to samiske ord, diehtu, som betyr kunnskap, og siida, som er en tradisjonell samisk organisasjonsform der man kollektivt eier og administrer en ressurs. I henhold til tradisjonell samisk byggetradisjon, tilbrakte byggentreprenøren natten på området før byggestart, og ba på den måten om lov til å bygge.

 

Urfolksnettverk

Samisk høgskole er medlem av University of the Arctics, UArctic, nettverk, der hovedfokuset deres er urfolksaktiviteter. Samisk høgskole er også et medlem av the World Indigenous Higher Education Consortium, WINHEC, som har akkreditert Samisk høgskole som urfolksinstitusjon.

Statusen som høyere urfolksutdannings- og forskningsinstitusjon ter gitt med forbehold om at høgskolen skaper og utvikler utdanningstilbud som styrker Samisk høgskoles kompetanse som urfolksinstitusjon. Samtidig betyr det også at urfolkspedagogikk og forskningsmetoder implementeres, som fører til at det samiske samfunnets ferdigheter styrkes, og kommer urfolksstudenter og ansatte til gode. I sin akkreditering oppfordrer WINHEC samtidig Samisk høgskole til å fortsette jobben med å oppnå godkjenning som et samisk universitet.

Samisk høyskoles logo

Samisk høgskole har arvet logoen fra Nordisk Samisk Institutt. Logoen illustrerer en sol, som er viktig i samenes liv.
Symbolet av solen forteller også at det samiske folket bor i fire himmelretninger: nord, sør, vest og østKontaktinformasjon:

Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences
Hánnoluohkká 45
NO-9520 Guovdageaidnu/Kautokeino
Norga/Norge
Tel:+47 78 44 84 00
e-post/e-mail: postmottak@samas.no

Org.nr: 971 519 363 

Fakturaadresse:
Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

E-faktura:
Alle leverandører av varer eller tjenester skal sende elektronisk faktura/kreditnota i EHF-format til Samisk høgskole, uansett størrelse på leveransen. Faktureringskravet gjelder absolutt alle kjøp!

Det leverandørene må vite for å sende elektronisk faktura til Samisk høgskole er:

  • Organisasjonsnummer eller Elektronisk ID: 971 519 363
  • Aksesspunkt eller transportformidler: EVRY