Hvordan søke på studier?

Søknad om opptak på studier ved Sámi allaskuvla skjer ved:

 1. SøknadsWeb / Lokalt opptak
 2. Samordna opptak

  1. SøknadsWeb / Lokalt opptak

  Studier som ikke er publisert under Samordna opptak, har lokalt opptak. Lokalt opptak skjer via SøknadsWeb. Når du kommer inn på Søknadswebsiden, så kan du velge språk øverst på høyre side.

  1. Ved førstegangs bruk, velg språk og registrer deg som bruker
  2. For søkere som ikke er fra Norge:
  3. Dersom du tidligere har søkt om studieplass via søknadweb, skal du ikke registrere deg på nytt, men kun logge inn. Dersom du ikke husker koden som siden ber om etter at du har regnet ut regnestykket, så er det mulig å få den tilsendt på e-post.

  Vær obs på følgende:

  • Dokumentasjon som vitnemål, arbeidsbekreftelser og lignende skal legges inn på SøknadsWeb. Selv om søkere har høyere utdanning, ber vi om at dokumentasjon også på videregående utdanning legges inn.

  2) Samordna opptak

  Søknad på bachelor- og profesjonsstudier skal sendes via Samordna opptak.  Råd og veiledning finnes her.

  Merk:

  • Søkere som har norsk personnummer registrerer seg med elektronisk ID. Dette må anskaffes i god tid før søknadsfristen går ut.
  • Søkere som ikke har norsk personnummer følger en egen veiledning.

  Søknadsfrist: 20.04.22. kl. 14:00 

  Spørsmål?

  Søkere kan også kontakte studieadminstrasjonen for veiledning:

  Telefon: +47 78 44 84 00 eller e-post: oahppohalddahus@samas.no