Si ifra og foreslå

Si i fra om avvik, observasjon eller foreslå forbedringer

For høgskolen kan det være greit å vite hvem som sender inn skjemaet, i tilfelle behov for å innhente mer informasjon, men det er også mulig å sende inn skjemaet anonymt.


Avvik er en uønsket hendelse eller situasjon, som bryter med rutiner, prosedyrer, krav etc.

Si i fra om avvik

 

Observasjon er en hendelse eller situasjon som ikke er avvik, men som kan forbedres.

Si i fra om observasjon

 

Målet med forbedringsforslag er å forbedre dagens situasjon. Beskriv situasjonen og hvordan det kan forbedres.

Forbedringsforslag

 

Det er også mulig å benytte papirskjema og levere det på forkontoret eller sende pr. post.

Spiehkastanskovvi