Allaskuvlla birra

Sámi allaskuvla

Sámi oahpahus – Sámi dutkan – Sámi ásahus

Sámi allaskuvlla almmolaš rahpan dáhpáhuvai skábmamánu 1. beaivvi 1989. Nu ollašuvai sámiid gaskkas guhkit áiggi sávaldat fállat sámi oahpaheaddjioahpu - ja das maŋŋil eará ge alit dási oahpuid – sámegillii sámegielat birrasis. Sierra sámi allaskuvla attii maiddái vejolašvuođa ovdánahttit fálaldagaid mat buorebut vástidit sámi servvodaga dárbbuide. 

Sámi oahpahus ja sámi dutkan lea leamašan sihke vuođđun ja eaktun sámi allaskuvlla doibmii. Danne dadjat dávjá Sámi allaskuvlla leat sámi ásahussan. Vuođđudeami rájes leat Sámi allaskuvlla fálaldagat ja doaimmat mealgat viiddiduvvon. Nu leage Sámi allaskuvla searvan nanusmahttit sámi servodaga. Sámi dutkan lea seamma áigodagas oppalaččat sakka rievdan ja viiddiduvvon ja dan ovdáneamis lea Sámi allaskuvla leamašan guovddážis ovttas eará ásahusaiguin.

Strategiija 2022-2026 (liŋkka pdf-fiilii)

Sámi allaskuvlla višuvdna lea

  • Sámi universitehtan boahtte áiggi Sápmái - mii ollášuhttá sámi servodagaid máhttodárbbuid. 

Strategiijas bohtet maid ovdan makkár árvvuid nala Sámi allaskuvla lea huksen iežas doaimmaid, namalassii:

  • Fatmmasteaddji 

Miehtá sámi perspektiivvas fátmmasta ja olaha Sámi allaskuvla olles Sámi, buot sámegielaid ja sámi servodagaid. Sámi allaskuvllas galget buohkat dovdat oadjebasvuođa.

  • Ovdavázzi

Sámi allaskuvla dovdá oahpes bálgáid ja seammás ráhkada ođđa bálgáid amas duovdagiidda. Sámi allaskuvla lea duostilis ođasmahtti ja ovdavázzi Sámis  ja eamiálbmotmáilmmis.

  • Nannejeaddji

Sámi allaskuvla nanne sámi gielaid, árvvuid ja máhttovuođuid, ja nu maiddái sámi servodagaid.

Dás gávnnat olles strategidokumentta.

 

Sámi instituhta

Sámi allaskuvla ja Sámi Instituhtta ovttastahttojuvvuiga 2005:s. Sámi instituhtta ásahuvvui 1973:s. 

 

Diehtosiida

Sámi allaskuvla čohkke iežás doaimmaid Diehtosiidii, Guovdageainnus gos lea buorre vejolašvuohta doallat oktavuođa eará sámi ásahusaiguin geaiguin allaskuvlla juogada Diehtosiidda.

 

Eamiálbmotfierpmádagat

Sámi allaskuvla lea maid miellahttun University of Arctic (UArctic) fierpmádagas gos Sámi allaskuvla vuoruha eamiálbmotdoaimmaid. Ja World Indigenous Higher Education Consortium, WINHEC, dohkkehii Sámi allaskuvlla eamiálbmotásahussan. Stáhtus eamiálbmot alit oahppo- ja dutkanásahussan eaktuda, ahte allaskuvla hábme ja ovddida oahppofálaldagaid, mat nannejit Sámi allaskuvlla gelbbolašvuođa eamiálbmot ásahussan. Seammás dat máksá, ahte eamiálbmot pedagogihkat ja dutkanmetodologiijat dahkkojuvvojit duohtan ja dáid bokte sáhttit árvvosmahttit diehtosystemaid, mat nannejit sámi servodaga máhtolašvuođa ja láhčet saji eamiálbmot studeanttaide ja bargiide. Akkrediterema olis WINHEC ávžžuhii ahte Sámi allaskuvla bargá viidáseappot joksat dohkkeheami Sámi universitehtan.

 

Sámi allaskuvlla logo

Sámi allaskuvla lea árben iežas logo Sámi instituhtas. 
Logo govvida beaivváža, mii lea dehálaš sámiid eallimis. Beaivvášsymbola maiddái muitala ahte sámi álbmot orru njealji guovllus: davvin, máddin, oarjin ja nuortan.