Kurssat

 

Sámi lohkanguovddáš fállá kurssaid, ráđđeaddima ja bagadallama mii heivehuvvo mánáidgárdde- ja vuođđoskuvlla dássái, ja maiddái joatkkaoahpahussii.
Jus mánáidgárdi dahje skuvla dáhttu bagadallama dahje ráđđeaddima, de áinnas sávvat dat čatno kursafáttáid oktavuhtii.

Fáttát sáhttet leat áššit mat gusket oppalaččat sámegiela lohkan- ja čállinoahpahussii dahje čiekŋudit dihto áššiide mat gullet dasa.
Maiddái fáttát mat dorjot lohkan- ja čállinoahpahusa gullet dán vuollái.
Eará guovddáš fáttát sáhttet leat guovttegielalašvuohta ja giellaoahpahus.
 

 

Kurssat oahppojagi 2014/15:

 

 • Mánáid njálmmálaš giellaovdáneapmi  | M/S*                                                                              
   
 • Ráhkkanit oahppat ja čállit | M/S                                                                                              
  - Movt bargat mánáidgárddis ja skuvllas gielalaš diđolašvuođa ovddidit
   
 • Movt oahpahit sámegiela lohkat ja čállit smávvaskuvllas  | Sá                                                  
   
 • Lohkanstrategiijat ja oahppanstrategiijat | S                                                                         
  - Movt ávkin atnit lohkan- ja čállinmáhtu oahpadettiin fágaid
   
 • Movt sáhttá bargat lohkamiin ja čállimiin bajit dásiin  | S-g-n-j
  - Viidáseappot ovdánahttit lohkan ja čállima
  - Strategiijaid oahppat eambbo lohkat ja čállit
   
 • Movt oažžut movtta čállit sámegillii  | M/S
  - Smávvaskuvlla dásis gitta bajit dásiide
   
 • AGOR/MAGE (TRAS) kursa mánáidgárddiide  | M/Sá
   
 • Digitála oahpponeavvut ja resurssat  | M/S
  - Vejolaš vuogit ja čovdosat
  - Du prošeakta: movt bargat?
   
 • Giellalávgunmetodihkkakursa  | M/S
   
 • Gáiddusoahpahusmetodihkka  | S
   

 *Čilgehusat makkár oahpahusdássái fáttát sohpet:

S: Skuvla       á: Álgodássi       g: Gaskadássi       j: Joatkkaoahpahus       n: Nuoraidskuvla

M: Mánáidgárdi

 

Jus leat eará sávaldagat go mat dás čužžot, sáhttá diŋgojumi bokte heivehit kurssaid, sihke fáttáid ja áiggi dáfus. Kurssat sáhttet bistit moatti diimmus gitta moatti beaivái.

 

Ulbmiljoavku:

 • Mánáidgárdebargit, ovdaskuvlaoahpaheaddjit, oahpaheaddjit, skuvlajođiheaddjit
 • Mánáidgárde- ja skuvlaeaiggádat
 • Oahppofáluheaddjit
 • Ovddasvástideaddji eiseválddit
 • Eará berošteaddjit

Oahpahusgiella:

Sámegiella/Dárogiella