Nyhetsarkiv

Samisk barnehagekonferanse utsettes til våren 2022

Samisk barnehagekonferanse blir utsatt til 4.-5. mai 2022

Vi har i samråd med Statsforvalteren i Troms og Finnmark besluttet å utsette Samisk barnehagekonferanse.

Samarbeid mellom Samisk høgskole og Nord universitet

Samisk høyere utdanning og forskning, særlig knyttet til lule- og sørsamisk språk, kultur og samfunnsliv, styrkes nå gjennom en egen strategisk samarbeidsavtale mellom Nord universitet og Samisk høgskole. 

Inga Juuso – Tribute konsert: Gratisbilletter til Sámi allaskuvlas studenter

I forbindelse med Samisk språkuke arrangeres Inga Juuso – Tribute konsert på Diehtosiida i Kautokeino fredag 29.10.21. Studenter ved Sámi allaskuvla får gratisbillett. Meld deg på før torsdag 28.10.21.

Ny mulighet for å søke på Sámi allaskuvla

Uten studieplass? Sámi allaskuvla har nå ledige studieplasser i restopptak som begynner høsten 2021. Nå er det mulig å søke for de som har vurdert å søke på studier ved høgskolen, men ikke rakk å gjøre det. Du kan søke på studier fra og med i dag 01.09 til og med 05.09.

Studiestart høsten 2021

Semesterstart finner sted på Diehtosiida 

Glemt å søke studieplass? Vi har fortsatt ledige studieplasser høsten 2021!

Minner om at det fortsatt er mulig å søke studieplass ved Samisk Høyskole for studieåret 2021/2022 gjennom lokalt opptak. 

Søk på ledige studieplasser på følgende studier frem til 1. Juli: 

Avslutningsseremoni for avgangsstudenter

Samisk høyskole markerer avslutningen av vår kandidaters studietid her hos oss 16. juni fra klokken 12.00-14.00.  Vi feirer våre kandidater som har fullført sitt studie i løpet av dette studieåret, og dele ut diplomer til kandidatene.

Vil du lære sørsamisk?

Fra høsten tilbys sørsamisk nybegynnerkurs for voksne som deltidskurs i Sijti Jarnge, samisk språk- og kultursenter i Hattfjelldal. Dette studiet er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive samisk, men vil lære språket fra grunnen av.

Søknadsfrist for direktørstilling er utvidet

Innstillingssutvalget ved Sámi allaskuvla har besluttet å utvide søknadsfristen til stillingen som ny høgskoledirektør frem til 25.

Sider