Nyhetsarkiv

Har du ikke søkt studier enda til høsten? Vi har forlenget søknadsfristen!

Samisk høgskole har enda noen ledige studieplasser, og i den forbindelse har vi forlenget søknadsfristen til noen av høstens studier.

Tospråktesten våren 2024

Tospråktesten er en muntlig tospråktest for potensielle tolker. Tospråktest i nordsamisk skal arrangeres i Kautokeino, på Samisk høgskole 13. juni. Søknadsfrist: 30. mai.

Ny rapport viser behovet for parallell likeverdig samisk læreplan i matematikk

I dag ble rapporten "Behov for samisk parallell likeverdig læreplan i matematikk" overlevert til Sametinget. Rapporten understreker behovet for at matematikklæreplan må være kulturbasert.

Forskningspris til Lovisa Mienna Sjöberg

Doktorgradsavhandlingen hennes fra 2018 hylles som nybrottsarbeid innen det teologiske forskningsfeltet. Den 3.mai mottar hun prisen i Helga trefaldighets kyrka i Uppsala. 

Ny rapport: Hva er det samiske perspektivet i de nye læreplanene?

Ny rapport fastslår at det samiske innholdet i de nye, norske læreplanene er i stor grad formulert fra et ikke-samisk ståsted.

Kjente på et savn ved å ikke kunne samisk

Store deler av familien og vennekretsen til Anja Lona Skogerbø (22) snakker samisk. Hun kjente selv på et savn, fordi hun ikke behersket språket, og bestemte seg derfor for å flytte fra Oslo til Kautokeino for å studere nordsamisk på Samisk høgskole.

Ny bok om samisk kunst og duodji lansert

I dag ble boken 'Searvedoaibma: Art and Social Communities in Sápmi' lansert som Dieđut 1/2024.

- Dette året søker vi hele seks samiske veivisere!

I år er veiviserordningen utvidet fra fire til seks veivisere. Mandag 1. april er det siste frist for å søke som samisk veiviser for studieåret 2024-2025.

Ny bok om samisk kunst og duodji i Sápmi

Antologien “Searvedoaibma: Art and Social Communities in Sápmi ” tar utgangspunkt i et paradoks knyttet til situasjonen for samisk kunst og kultur.

Sider