Nyhetsarkiv

Bli veiviser!

Lyst å bli samisk veiviser? Det blir et spennende og lærerikt år med masse opplevelser og minner for livet!

Søknadsfristen for studier høsten 2021 er forlenget!

Samisk høyskole har forlenget søknadsfristen til 1. juli for følgende studier:

Semesterprogram(30 studiepoeng)

SHoT 2021

Hvordan har koronalivet vært?

Søk om finansiering fra Utdanningsdirektoratet!

Hvis du er lærer, har du mulighet til å søke om vikarordning eller stipend fra Utdanningsdirektoratet ved å trykke på denne linken til deres net

Søk på studier for høsten 2021!

Hvis du har lyst til å studere i et levende samisk miljø, hvor du også kan bli kjent med mennesker fra andre samiske områder, kom til Samisk høyskole, verdens eneste samiskspråklige høyere utdanningsinstitusjon!

Digital åpen dag

Har du tenkt på din fremtid? Utdanning er en mulighet!

Søknadsfristen for å dra på utveksling nærmer seg

Søknadsfristen for å søke om utvekslingsstipend for både studenter og ansatte nærmer seg.

Søknadsfristen er forlenget

Søknadsfristen er forlenget til 18.12.2020 for studier som starter opp vårsemester 2021. Søknadsfristen vil ikke bli forlenget utover 18.12.2020. 

 

Hjemmeside: Norsk språkversjon er under oppdatering

Sámi allaskuvlas hjemmeside har gått bort fra betaversjonen som oversetter automatisk fra samisk til norsk. Det ligger foreløpig udatert informasjon på norsk.

Sider