Ođasvuorká

Oza čavčča oahpuide!

Ohcanáigemearri čavčča oahpuide lea cuoŋománu 15. beaivvi.

Sámi pedagogihka ovdáneapmi

Pedagogalaš prinsihpat sámi mánáidgárddiide ja gievrras giellamodeallat ledje guovddážis konferánssa álggus.

Sámi allaskuvlla rektorevttohasat

Sámi allaskuvlla válgastivra lea 16.03.23 ovttajienalaččat dohkkehan nominašuvdnalávdegotti rektor- ja prorektorkandidáhtaid evttohusaid.

Guokte teama gilvalit rektoráhta doaibmagotti nalde:

Oahppá sámi bajásgeassinvuogi

Slovákialaš Martin Velky fárrii Sápmái ja oahpai sámegiela. Dál vázzá sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpu Sámi allaskuvllas. Loga olles ášši.

Ofelašdoaimmas lea ođđa ohcanáigemearri

Fuomáš ahte dál lea ohcanáigemearri miessemánu 1. beaivvi.

Muitosánit gudneduojár Jon Ole Andersena eretvádjoleami oktavuođas

Mannan vahkus bođii midjiide diehtu ahte Sámi allaskuvlla gudneduojár Jovnna Ovllá, Jon Ole Andersen lea vádjolan. Min jurdagat leat Jovnna Ovllá lagamuččaid luhtte dál.

Háliidedje oahpásnuvvat Sámi allaskuvllain

Sosialisttalaš gurutbellodat (SG) ja Sosialisttalaš gurutbellodaga sámepolitihkalaš fierpmádat ledje Sámi allaskuvllas

Kuhmunen mielde rámmaplánalávdegottis

Máhttodepartemeantta lea nammadan rámmaplánalávdegotti mii galgá oanehisáiggis evttohit álkidemiid gustojeaddji láhkaásahusain oahpaheaddjeoahpuid rámmaplánaide.

Siiddut