Ođasvuorká

Muitosánit gudneduojár Jon Ole Andersena eretvádjoleami oktavuođas

Mannan vahkus bođii midjiide diehtu ahte Sámi allaskuvlla gudneduojár Jovnna Ovllá, Jon Ole Andersen lea vádjolan. Min jurdagat leat Jovnna Ovllá lagamuččaid luhtte dál.

Háliidedje oahpásnuvvat Sámi allaskuvllain

Sosialisttalaš gurutbellodat (SG) ja Sosialisttalaš gurutbellodaga sámepolitihkalaš fierpmádat ledje Sámi allaskuvllas

Kuhmunen mielde rámmaplánalávdegottis

Máhttodepartemeantta lea nammadan rámmaplánalávdegotti mii galgá oanehisáiggis evttohit álkidemiid gustojeaddji láhkaásahusain oahpaheaddjeoahpuid rámmaplánaide.

Oza čavčča oahpuide!

Dál lea vejolaš ohcat oahpuide mat álget 2023 čavčča. Dás gávnnat fálaldagaid mat álget boahtte čavčča.

Sámi allaskuvla váldá oasi morrašis

Sámi allaskuvlla stivralahttu Ellen Inga O. Hætta jámii guovvamánu 22.beaivvi 2023.

Rabasbeaivi 2023

Guovvamánu 28. b. lágidit Rabasbeaivvi Sámi allaskuvllas, Guovdageainnus gaskal dii. 10:00 - 14:00. Dalle lea buorre vejolašvuohta oahpásmuvvat min oahppofálaldagaide ja muđui maid allaskuvlla birrasii. Bures boahtin!

Unique on-line courses on special education

Sámi University of Applied Sciences offers an unique on-line courses on special education provision in Indigenous contexts from autumn 2023. Application deadline is 15th of April.

Sámi álbmotbeaivvi oktavuođas lágideamit olles vahkku

Sámi allaskuvllas leat 2023 Sámi álbmotbeaivvi ávvudeami oktavuođas lágideamit mánnodagas bearjadahkii. Eanas lágideamit leat Diehtosiiddas, earret go Mai-Britt Utsi ja Jussi Ylikoski logaldallamat, mat leat digitála hámis.

Ođđa oahppofálaldat sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpus

Dán čavčča fállá Sámi allaskuvla ođđa sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpu mii lágiduvvo eará ládje go dábálaččat. Loga eambbo áššis.

Siiddut