Ođasvuorká

Ná ozat Samordna opptak bokte

Ohcanáigemearri alitohppui lea cuoŋománu 15. beaivvi dii. 23:59, ja dan oktavuođas leat ráhkadan bagadusa movt galgá ohcat prográmmaoahpuide Samordna opptak bokte. 

Ruvdnaprinsapárra finada Sámi allaskuvllas

Cuoŋománu 18. beaivvi finadeaba Gonagaslaš Allavuođaguovttos Ruvdnaprinsa ja Ruvdnaprinseassa Sámi allaskuvllas gos galgaba earret eará deaivvadit min bargiiguin ja studeanttaiguin.

Girječállioahppu 1 ja 2

Niegadat go šaddat girječállin? Boahtte čavčča álgá Sámi allaskuvllas girječállioahppu 1 ja 2, maid lágidit ovttasráđiid Sámi Girječálliid Servviin.

Háliidii sámi birrasa

Pia Maria Labba Badje Sohpparis eret ipmirdii man rašes dilis sámegiella duođai lea Ruoŧa bealde. Dainna son háliidii geahččalit dahkat maid sáhttá, ja nu gazzagođii sámi oahpaheaddjeoahpu 1.-7. ceahki Sámi allaskuvllas.

Elektruvnnalaš rektorválggat gitta 14.04.23 rádjái

Sámi allaskuvlla válgastivra lea 16.03.23 ovttajienalaččat dohkkehan nominašuvdnalávdegotti rektor- ja prorektorkandidáhtaid evttohusaid.

Guokte teama gilvalit rektoráhta doaibmagotti nalde:

Oza čavčča oahpuide!

Ohcanáigemearri čavčča oahpuide lea cuoŋománu 15. beaivvi.

Sámi pedagogihka ovdáneapmi

Pedagogalaš prinsihpat sámi mánáidgárddiide ja gievrras giellamodeallat ledje guovddážis konferánssa álggus.

Oahppá sámi bajásgeassinvuogi

Slovákialaš Martin Velky fárrii Sápmái ja oahpai sámegiela. Dál vázzá sámi mánáidgárdeoahpaheaddjeoahpu Sámi allaskuvllas. Loga olles ášši.

Siiddut