skábmamánu 21. beaivi 2023

Oza giđa 2024 oahpuide

Golggotmánu 1. Beaivvi lea sisaváldin rahppon giđa oahppofálaldagaide. Oahput maidda sáhtát ohcat leat oanehisáiggi oahput mat bistet ovtta lohkanbáji. 

Áigemearit:

  • 15.11. Ohcanáigemearri reálagelbbolašvuođa ja árrasisaváldima vuođul.
  • 01.12. Váldoohcanáigemearri. 
  • 01.12. Áigemearri buktit duođaštusaid ohcciide geat leat ohcan oahpposaji reálgelbbolašvuođa vuođul ja ohciide geat leat ohcan váldoohcanáigemearrái. 

Ohcanvuogádat: Báikkálaš ohcanvuogádat/Søknadsweb 

Oahppoovttadagat - oanehit áiggi oahput maidda sáhtát ohcat 01.10. rájes:

 

Oahppoovttadagat - oanehit áiggi fágat bachelordásis:

BEA 201 Boazoealáhusa siiddastallan ja eatnamat

DUO-1002 Bistevaš design

DUO-1003 Eamiálbmot duodje- ja dáiddadiehtu

OKT 103 Metodalaš lahkonanvuogit

Osku ja eallináddejupmi Sámis 2- Dálááiggis

Sámegiella ja sámi girjjálašvuohta 2 (BaSa 2)

SÁM 104 Davvisámegiela cealkkaoahppa

SÁM 105 Sámi girjjálaš muitalanárbi ja dan oktavuohta teáhterii ja filbmii

SÁM 110 Sámegiella njálmmálaš ja čálalaš giellan

SÁM 193 Girječállioahppu 3 - Čállinhárjehallan

SAM 244 Láidehus sámi sosiolingvistihkkii

SÁM 245 Sámi báikenamat ja nammapolitihkka

 

Oahppoovttadagat - oanehit áiggi fágat PhD – dásis:

SÁM 401 Etihkka, eamiálbmotdiehtu ja -metodologiija

 

 

Joatkkaoahppu

PED 602 Bagadallanpedagogihkka 1

PED-1002 Introduction to Sámi perspectives on special education

SÁM 603 Samisk språkdidaktik med fokus på muntlig tradition och grundläggande färdigheter

 

Sisabeassangáibádusat

Gáibádussan beassat studeantan Sámi allaskuvlii lea oppalaš lohkangelbbolašvuohta ja sámegiella. Jus dus ii leat oppalaš lohkangelbbolašvuohta, de sáhtát ohcat reálagelbbolašvuođa vuođul. Sámi allaskuvlla vuođđooahpuin ja eanaš eará oahppofálaldagain gáibiduvvo dihto dási sámegielmáhttu. Muhtin oahppofálaldagain sáhttet erenoamáš gáibádusat. Dát čilgejuvvojit sierra iešguđet oahppofálaldagas.

Oppalaš lohkangelbbolašvuođa gáibádusat gávdnojit Samordna opptak siiddus. Reálagelbbolašvuođa gáibádusat gávdnojit Sámi allaskuvlla sisaváldinnjuolggádusain. 

Sádde duođaštusaid

Muitte laktit duođaštusa ahte deavddát sisabeassangáibádusaid nu jođánit go vejolaš maŋŋel go ohcan lea registrerejuvvon. 

Goas oaččut vástádusa oahpposaji ohcamii?

Vástádus almmuhuvvo OhcanWeb:ii (SøknadsWeb) 20.12.

Jus leat ohcan árrasisaváldima bokte dahje reálgelbbolašvuođa vuođul, de almmuhuvvo vástádus oahpposajiohcamii 01.12. OhcanWeb:ii. 
 

Jearaldagat? 

Jus dus leat gážaldagat ohcama oktavuođas, de váldde áinnas oktavuođa oahppohálddahusain e-boasta dahje telefovnna botke: oahppohalddahus@samas.no/ +78 78 44 84 00.