Ođasvuorká

Oza čavčča oahpuide!

Dál lea vejolaš ohcat oahpuide mat álget 2024 čavčča, 15.04. lea váldoohcanáigemearri buot oahpuide, 01.03. ohcanáigemearri reálagelbbolašvuođa vuođul ja árrasisaváldin.

Nanu dulkaáŋgiruššan sámegielain Sámi allaskuvllas

Sámi servodagain eai leat doarvái dohkkehuvvon dulkkat. Danin nannejit dál oahpahusásahusat ja Integreren- ja máŋggabealatdirektoráhtta (IMDI) fágalaš ovttasbarggu dulkkaid dohkkehit, sihke davvi-, lulli- ja julevsámegielas.

Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa masteroahppu addá ođđa bargovejolašvuođaid

2024 čavčča álggahuvvo fas sámegiela ja sámi girjjálašvuođa masteroahppu. Guovvamánu rájes lea dus vejolašvuohta ohcat masterohppui. Sámi allaskuvla lea fállan dán oahpu badjelaš logi jagi ja álggu rájes leat nuppelohkái studeantta ožžon mastergráda. Dá lea buorre fálaldat sidjiide geat háliidit bargat sámegielain iešguđet surggiin ja dásiin. Jus dus lea bachelorgráda sámegielas ja sámi girjjálašvuođas, de áinnas oza min masterohppui.

Ovttastallan ja siiddat otnábeai servodagas

Siidaskuvlla ja Sámi dieđalaš áigečállaga almmuhanseminára Diehtosiiddas 22.-23.2.2024 Diehtosiiddas Guovdageainnus. Seminára lea nuvttá ja rabas buohkaide.

Lihkku beivviin!

Rektora sárdni Sámi álbmotbeaivvi: Sávan buohkaide hui ollu lihkku otná beivviin.  Sámi álbmotbeaivvi, dan mii ávvudat nu viidát ja iluin. Ávvudeamit leat miehtá Sámis ja  ja stuorra máilmmis. 

Sámi allaskuvllas lea girjás ja miellagiddevaš prográmma Sámi vahkkus

Mii bovdet studeanttaid, bargiid ja gussiid Diehtosiidii dán ja boahtte vahkku.  Mii čájehat daid ođđaseamos sámi filmmaid, leat logaldallamat giella, girjjálašvuođa ja goanstajierpmi birra ja mis lea maid erenoamaš guossin dáiddár ja girječálli S

Sámi allaskuvla lea ásahišgoahtime sámi AI Lab

Movt sáhttit ovdánahttit goansta jierpmi oahpahussii ávkin maiddái sámi skuvllaide dahje sámi dearvvašvuođasuorggis? Nabai movt sáhtášii AI reaidun ja ávkin sámi servodatovdánahttimis?

Ylva Jannok Nutti oažžu Várdduo dieđalaš bálkkašumi 2023

Sámi allaskuvlla vuosttašamanueansa Ylva Jannok Nutti oažžu dán jagi Várdduo dieđalaš bálkkašumi. Bálkkašupmi juhkkojuvvo jahkásaččat olbmui gii lea bidjan earenoamáš áŋgiruššama dutkamii mas sámi fáttát leat guovddážis.

Siiddut