Govven: Johtti Productions/Ánne Kátjá Gaup
juli 20. beaivi 2023

Ny mulighet for å søke på høstens studier

Nå har du muligheten til å søke på ledige studieplasser hos oss via Samordnaopptak. Se overesikt over studier du kan søke på i dag. 

Bachelorgradsstudier tilgjengelig for søknad fra i dag:

  • Duodji og design
  • Barnehagelærer (fleksibel)
  • Samisk språk og litteratur

5-årig mastergrad/integrert mastergradsstudier du kan søke på fra i dag:

  • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn
  • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn

Søknaden skal sendes via Samordnaopptak (lenke). 

Opptakskrav:

For å bli student ved Samisk høgskole kreves det generell studiekompetanse, og noen studier har i tillegg et krav om kunnskap i samisk språk. Hvis du ikke oppfyller kravene til generell studiekompetanse, kan du likevel søke med realkompetanse. De fleste av Sámi allaskuvlas/Samisk høgskoles grunnutdanninger og andre studieprogrammer krever en viss nivå i samisk språklig kompetanse. Grunnskolelærerutdanning i samisk har særskilte krav som beskrives i studiebeskrivelsen. Hvis du ikke har samisk språk fra før av, tilbyr Sámi allaskuvla begynnerkurs i samisk.

Du kan finne mer informasjon om generell studiekompetanse på Samordnaopptak (link).

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse refererer til den kompetansen en person har oppnådd gjennom arbeidserfaring, kurs eller andre ikke-formelle og uformelle læringsprosesser. Dette betyr at selv om du ikke har oppnådd generell studiekompetanse gjennom tradisjonell skolegang, kan du likevel søke opptak til visse studier ved Samisk høgskole ved å dokumentere relevant realkompetanse. Det er viktig å merke seg at kravene for realkompetanse kan variere avhengig av hvilket studieprogram du ønsker å søke på.

Krav for realkompetanse:

  • Søkeren må være 25 år eller eldre ved studiets begynnelse eller fylle 25 år det året studiet starter.
  • Søkeren må ha minimum fem års arbeidserfaring.

Send inn dokumentasjonen din

Sørg for å sende inn vitnemål, karakterutskrift, attester og andre relevante dokumenter for det studiet du har søkt opptak til så snart søknaden din er registrert.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål om opptakskrav, ta gjerne kontakt med studieadministrasjonen på følgende e-post adresse: oahppohalddahus@samas.no