juni 21. beaivi 2023

Lanseringen av årets "Samiske tall forteller" rapportserie er under planlegging

Faglig analysegruppe for samisk statistikk (FASS) har nylig møtt Kommunal- og distriktsdepartementet og Sametinget for å diskutere fremdriften og lanseringen av den 15. utgaven av den anerkjente rapportserien "Samiske tall forteller". Hvert år bidrar denne rapporten med å gi innsiktsfulle kommentarer om utvalgte samiske temaer. Rapporten har stor betydning for alle som ønsker å oppnå bedre innsikt i samiske forhold.

Leder av faglig analysegruppa, dr. Inger Marie Gaup Eira, ser frem til lansering av rapporten.

- Det blir stadig større behov og interesse for samisk statistikk både fra politikere, forskere og ellers i samfunnet. Årets tema for rapporten viser statistikk om samisk språk fra barnehage til høyre utdanning og samisk urbanisering. Videre inneholder rapporten statistikk som viser hvordan det norske narrative om samisk reindrift er i endring, om den statlige styringen av reindrift er i samsvar med tradisjonell samisk reindriftskunnskap og en rapport om hvordan kastrater er blitt borte fra reindriftsstatistikken.

Hovedmålet med rapporten er å gi en oversikt over situasjonen og utviklingstrekkene i det samiske samfunnet. Ved å gi analyser data og statistikk bidrar rapporten å gi bedre forståelse og innsikt i samiske forhold, noe som kan være til nytte for både norske myndigheter og Sametinget i deres arbeid med samepolitikken.

Faglig analysegruppe for samisk statistikk består av følgende representanter for perioden 2022-2026:

  • Inger Marie Gaup Eira fra Samisk høgskole som er leder for gruppen (vararepresentant: Line Aimee Kalak).
  • Eva Josefsen fra UiT Norges arktiske universitet (vararepresentant: Jan-Erik Henriksen).
  • Lars Kirkhusmo Pharo fra Nord Universitet (vararepresentant: Asbjørn Kolberg).
  • Christian Molstad fra Statistisk sentralbyrå (SSB) (vararepresentant: Anders Sønstebø).
  • Cato Christensen Oslo Met (vararepresentant: Mona Myran).

Her finner du tidligere utgaver: Publikasjoner | Samiske tall forteller (samilogutmuitalit.no)

Til venstre for bilde: Inger Anne S. Triumf, Cato Christensen, Inger Marie Gaup Eira, Jan-Erik Henriksen og Lars Kirkhusmo Pharo.
Foto: Mai-Lis Eira/Sámi allaskuvla