juni 21. beaivi 2023

Sámi allaskuvla fikk besøk av KIF-komitéen

Sámi allaskuvla hadde nylig gleden av å få besøk av KIF-komitéen - komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

Komiteen har som mål å støtte opp om og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til bedre integrering av arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Denne komiteen oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for vanligvis en periode på fire år, og departementet fastsetter komiteens sammensetning og størrelse.

Formålet med besøket var å møte høgskolens ledelse og engasjere seg i viktige diskusjoner om likestilling, mangfold, karrieremuligheter og inkludering. I tillegg ønsket komiteen å høre om utfordringer  Sámi allaskuvla har, som de kan bruke som grunnlag for videre diskusjoner om relevante temaer innenfor komiteens mandat. Samarbeidet skal bidra til å utvikle konkrete tiltak og strategier for å fremme kjønnsbalanse og mangfold i samiske forskningsmiljøer.