Nyhetsarkiv

Kjente på et savn ved å ikke kunne samisk

Store deler av familien og vennekretsen til Anja Lona Skogerbø (22) snakker samisk. Hun kjente selv på et savn, fordi hun ikke behersket språket, og bestemte seg derfor for å flytte fra Oslo til Kautokeino for å studere nordsamisk på Samisk høgskole.

Ny bok om samisk kunst og duodji lansert

I dag ble boken 'Searvedoaibma: Art and Social Communities in Sápmi' lansert som Dieđut 1/2024.

- Dette året søker vi hele seks samiske veivisere!

I år er veiviserordningen utvidet fra fire til seks veivisere. Mandag 1. april er det siste frist for å søke som samisk veiviser for studieåret 2024-2025.

Ny bok om samisk kunst og duodji i Sápmi

Antologien “Searvedoaibma: Art and Social Communities in Sápmi ” tar utgangspunkt i et paradoks knyttet til situasjonen for samisk kunst og kultur.

Ordførere fra samiske forvaltningskommuner samlet på Samisk Høgskole

I dag hadde rektor Liv Inger Somby invitert ordførerne i samiske forvaltningskommuner til et møte ved Samisk høgskole.

Stor satsning på tolking i samiske språk på Sámi allaskuvla

Det samiske samfunnet har ikke nok kvalifiserte tolker. Derfor styrker utdanningsinstitusjonene og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) det faglige samarbeidet om tolkekvalifisering, både på nord-, sør- og lulesamisk.

Videreutdanning for alle landets barnehagelærere om samisk språk og kultur

Ønsker du som barnehagelærer en spennende mulighet for videreutdanning innen samisk språk, kultur og pedagogikk – et nettbasert studium som er tilpasset for barnehagelærere i arbeid. Dette tilbudet passer for barnehager som ønsker å heve kompetanse i samiske barns identitetsutvikling og samiske temaer i norske barnehager.

Nå kan du søke på høstens studier

Nå er det mulig å søke på studier som begynner høsten 2024, 15.04. er hovedsøknadsfristen for alle studier, og 01.03. er søknadsfristen for de som søker på grunnlag av realkompetanse og de som søker om tidligopptak.

Sámi allaskuvla igang med å etablere samisk AI Lab

Hvordan kan man utvikle kunstig intelligens til nytte også for den samiske skolen eller for samisk helsevesen? Hvordan kan AI være et redskap og bidrag i den samiske samfunnsutviklingen?

Sider