Nyhetsarkiv

Ylva Jannok Nutti får Várdduos vetenskapliga pris 2023

Ylva Jannok Nutti, universitetslektor vid Sámi allaskuvla/Samisk högskola, tilldelas Várdduos vetenskapliga pris 2023. Priset delas årligen ut till någon som bidragit med betydande insatser inom forskning med samisk tematik.

Søk studier til våren 2024

Nå er det mulig å søke studier våren 2024!

Utvid din kompetanse innen samisk språk

Har du lyst til å lære samisk språk enten for personlige formål eller yrkesformål? Trenger din organisasjon eller bedrift økt samisk språkkompetanse? Fra februar 2024 tilbyr Samisk høgskole nordsamisk nybegynnerkurs i Kirkenes. Studiet er tilrettelagt for at enda flere skal få muligheten til å lære seg samisk, samtidig som de kan kombinere studiene med jobb.

Statsbudsjettet: Styrker samisk høyere utdanning

Samisk høgskole får nå en økning på 7 millioner kroner i forhold til det regjeringen foreslo. Regjeringen har tidligere foreslått 3,3 mill.

Samiske tall forteller 15 er publisert

Faglig analysegruppe for samisk statistikk avla den 22.11.23 rapporten Samiske tall forteller 15.

Jobber du som tolk eller har du interesse i å jobbe som tolk?

Hvis du har tenkt å jobbe som tolk, en god begynnhelse er å komme til Samisk høgskolen og ta Tospråktesten. Hvis du jobber som tolk fra før av og ikke har tatt Tospråktesten, så er det mulig å ta den i Samisk Høgskole.

Utvikling av nye undervisningstilbud med 3D-teknologi

Et stipendiat ved Sámi allaskuvla i Three-Dimensional Technologies and Indigenous Material Culture ble utviklet som en del av UArctic-prosjektet hvor man var på reise for å bli kjent med den samiske samlingen ved Smithsonian Institute.

Vertssamarbeid mellom Samisk høgskole og Kautokeino kommune

Samisk høgskole har inngått en femårig vertsavtale med Kautokeino skole og Beazedievá barnehage i Kautokeino kommune.

Samisk utdanningskonferanse: nye frister

Er du lærer eller forsker som ønsker å dele av din kunnskap og/eller erfaringer på Samisk utdanningskonferanse?

Sider