Kautokeino som studiested

Om Kautokeino - Guovdageaidnu

Kautokeino, Guovdageaidnu, er en kommune i Troms og Finnmark fylke i den vestlige del av Finnmarksvidda. Guovdageaidnu er i areal den største kommunen i Norge med nær 9707 km2. Guovdageaidnu er den kommunen i Norge med flest samisktalende innbyggere, og her har hele ni av ti samisk som førstespråk. 01.01.2018 var folketallet i kommunen 2946.

Naturen er rik på ressurser som vilt, fisk og bær og den tradisjonelle levemåten står fremdeles sterkt. Reindrift har vært hovednæringen i hundrevis av år og er en bærekjelke for den samiske kulturen. I Guovdageaidnu er det mange som er aktive i å nyttiggjøre seg av det naturen gir i form av vilt, fiske og bær. Det er også mange aktive duodjiutøvere. Dette synliggjøres ofte best gjennom duodjimarknad som arrangeres i tilknytning til jul og påske, og gjennom høytider der de fleste går kledd i tradisjonelle samiske klær.

Her er også Natursenter og Duodjeinstitutt som arrangerer kurs som er åpne for alle. I tillegg er det et variert joike-, musikk- og kulturliv som har arrangementer året rundt. I Guovdageaidnu er det ellers mange frivillige lag og foreninger med varierte tilbud og arrangementer.

Offentlige institusjoner som Sametinget, Samisk høgskole, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Samisk videregående skole og reindriftsskole, Nordisk samisk institutt, Samisk spesialpedagogisk tjeneste, Samisk arkiv og Norges institusjon for menneskerettigheter gir mange arbeidsplasser i kommunen. 
 

Påskefestivalen i Guovdageaidnu
Den tradisjonelle påskefestivalen arrangeres hvert år. Påskefestivalen er et av de eldste festivalene i Sápmi. Festivalen samler hvert år mange fra hele Sápmi til arrangementer som Sámi Grand Prix, konserter med samiske artister, reinkappkjøring, ispilkekonkurranser, scootercross og teaterforestillinger. I forbindese med påska er det også kirkelige seremonier som for eksempel konfirmasjon, vielser og barnedåp.

Les mer her: Guovdageainnu suohkana/ Kautokeino kommunes nettside med nyttig informasjon

Klima
Indre Finnmark er et av landets mest nedbørfattige områder, med subarktisk klima. Juli er den varmeste måneden med en gjennomsnittstemperatur på rundt 13 °C. Om vinteren (desember til februar) kan det bli så kaldt som -45 °C. Den årlige gjennomsnittstemperaturen har de siste 30 årene ligget på rundt -2,7 °C. løpet av fem uker om sommeren går solen aldri ned, og i løpet av seks uker om vinteren går solen aldri opp.

Bolig
Studentsamskipnaden i Indre - Finnmark (SSO) leier 24 leiligheter og 18 hybler til studenter ved Samisk høgskole. Du kan lese mer om studentboligene, priser og hvordan søke på bolig her. Også kommunen og det private leiemarkedet leier ut bolig. 

Student med barn?
Studentsamskipnaden har et godt barnehagetilbud for studenter med barn. Du kan søke om barnehageplass hele året for både kort - og langtidssplass. Det er to avdelinger for barn mellom 0,5-5 år. Samiske aktiviteter er en del av barnehagens hverdag. Studentsamskipnaden/SSO kan kontaktes for mer informasjon, søknad om barnehageplass og priser.

Media

Tur-, trenings- og konkurranseaktiviteter
I Diehtosiida er det treningsrom der alle studenter og ansatte kan trene gratis. Ellers er det frivillige lag og foreninger som har andre tilbud:

  • Tuvrrahasat er turlag som arrangerer vandringer i naturen. Som student kan du låne kano eller båt, lávvu og annet turutstyr.
  • Kautokeino Idrettslag har treningstilbud både vinter og sommer. Bl.a. fotball for barn, ungdom og voksne, innebandy, håndball og ski. Gode skiløyper.
  • Kautokeino motorklubb tilbyr treningsbaner og arrangerer konkurranser både på vann og snø.
  • På hotellet Thon Active Kautokeino er det treningsapparater og treningsrom. Priser finnes på Thon hotell.
  • Bingesrittet er terrengsykkelløp mellom Mieron og Máze, 50 km. Arrangeres hvert år i august.
  • Sámi Gamers har gaming som hovedaktivitet.
  • Bæskadesrennet arrangeres siste søndagen i april av Máze IL og Alta IF, 28 km skirenn mellom Suolovuopmi og Gargia.

Musikk og kunst
I Guovdageaidnu er det et aktivt miljø innen musikk, film, scenekunst og kunst.

Offentlig transport
Nærmeste flyplass er Alta lufthavn, som ligger omtrent 130 kilometer fra Kautokeino. Det går buss daglig mellom Alta og Kautokeino, og mellom Karasjok og Kautokeino. Turen fra Alta til Kautokeino tar omtrent 1 time 50 minutter. Ellers poster flere innlegg på facebook på Kautokeino oppslagstavle om skyssbehov, og som oftest får man haik med noen som kjører til/fra kommunen.

Bussruter finnes på Snelandias nettsider. Planlegg reisen her: Hjem | Snelandia