Eksamen

Retten til å gå opp til eksamen gjelder etter Lov om universiteter og høgskoler § 3-10. Den som har studierett, har eksamensrett, jf. § 4, og som ellers oppfyller fastsatte vilkår for gjennomføring av eksamen som inngår i faget/studieenheten.

Under eksamen på venstre side finnes mye viktig og nyttig informasjon, blant annet om oppmelding til eksamen og gjennomføring av eksamen. Vi oppforderer studenter til å være ekstra oppmerksomme på tidsfrister i forbindelse med eksamen. Det er hver enkelt students eget ansvar å overholde tidsfrister.