februar 28. beaivi 2023

Bli student i høst!

- Nå er det mulig å søke om opptak til studier med oppstart høsten 2023!

 Kommende høst tilbyr vi både lengre studieprogram og semesteremner. Du søker på programstudier gjennom Samordna Opptak. Enkeltemner, årsenheter og andre studier som ikke er publisert i Samordna opptak, finner du på SøknadsWeb.

Hvorfor Samisk høgskole?
Alle våre studier har samisk og urfolksperspektiv, noe som betyr at du får en unik kompetanse for å jobbe i det samiske samfunnet, samt en flerkulturell forståelse. Vi har et motiverende og faglig utfordrende studiemiljø hvor du virkelig får utviklet din kunnskap og kompetanse. 

Søknadsfrister
01.03. 
Søknadsfrist for de som søker på grunnlag av realkompetanse, samt de som søker om tidlig opptak
15.04. Søknadsfrist for alle studier

Husk å legge ved dokumentasjon på at du dekker opptakskravene så fort som mulig etter at din søknad er blitt registrert.

Programstudier på bachelor, master og PhD nivå:


Semesteremner: 

Enkeltemner:


Nybegynnerkurs i samisk:

 

Hvis du har lyst til å studere i et levende samisk miljø, der du også kan bli kjent med mennesker fra andre områder av Sápmi, kom til verdens eneste samiske høyere utdanningsinstitusjon - Samisk høgskole! 

Hvis du har spørsmål angående søknaden eller søknadsprosessen, er det bare å ta kontakt med studieadministrasjonen på epost: oahppohalddahus@samas.no.