februar 28. beaivi 2023

Veiviserordningen har ny søknadsfrist

Vi har ny søknadsfrist!

Fristen for å søke seg som veisviser er 1. mai 2023. Tidligere har søknadsfristen vært 1. juni. Som veiviser vil du oppleve et spennende år.

- Veiviseråret har gitt meg mange fine opplevelser som jeg tar med meg videre i livet. Samarbeide med andre, reise, løse utfordringer og formidle, sier en av årets veivisere Ole Christer Hætta.

Som veiviser reiser du rundt omkring i Norge og foreleser for elever på videregående skoler om samisk kultur, historie og samfunn. Veiviserne får kr 230.000,- i stipend og 60 studiepoeng i samfunnsfag ved Samisk høgskole.

Kvalifikasjoner for å bli en veiviser er bl.a. at du er mellom 18 og 25 år, at du har studiekompetanse og at du er samfunnsinteressert. Søk gjerne nå allerede. Søknadsskjema finner du her.