februar 28. beaivi 2023

SáMOS konferanse "Unna olbmožiid dihtii" - utvidet påmeldingsfrist

Sametingets utviklingsprosjekt SáMOS, Sámi mánát ođđa searvelanjain – Samiske barn i nye pedagogiske rom, skal avsluttes i 2023, og i den forbindelse arrangerer Sametinget i samarbeid med Sámi allaskuvla/ Samisk høgskole avslutningskonferanse 21.-23. mars 2023 på Diehtosiida i Guovdageaidnu/Kautokeino for forskere, pedagoger og andre fagpersoner. 

Tema på konferansen er kvalitetsutvikling av samisk- og urfolkspedagogikk og didaktikk. På konferansen vil resultater og erfaringer fra utviklingsprosjektet SáMOS presenteres. Samiske og urfolkforskere foreleser om sin pedagogiske forskning.  

  • Nettdeltakelse - påmelding innen 19. mars.