Hva skjer:

Study start 2024
21. august, 10:00 til 23. august, 15:00

Introduksjonsuka 2024

Program:

Almmolaš rahpan
21. august, 10:00 til 13:00

Offisiell åpning av studieåret 2024-2025

Offisiell åpning av studieåret 2024-2025 er onsdag 21.08.24, kl.10.00-13.00, i Guovdageaidnu, Die

Styremøte
26. august, 09:00 til 12:00

Styremøte

Liige stivračoahkkin./ Ekstraordinært styremøte.

Presentasjon / møte
09. september, 09:00 til 11. september, 15:00

Studentombudet besøker Diehtosiida

Vårt studentombud Torill Varberg er i Kautokeino 09.-11.09.24.

Conference
14. oktober, 10:30 til 16. oktober, 13:00

IndigMEC2 konferanse

Konferansens fokus: Utvikling av læreplaner for urfolk – Utvikling av urfolkfags

Seminára
12. juni, 09:30 til 14:45

Stivraseminára

Sámi allaskuvlla stivraseminára / Styreseminar ved Samisk høgskole 12.6.2024.

Allavárdu lanjas

09.30 – 10.00 Álggaheapmi / Velkommen. Rektor ja stivrajođiheaddji Liv Inger Somby.                                                                                                             

10.00 – 10.30 Sámi AI Lab ja manne fertet leat innovatiiva boahtteáigge áigumušain sámi alitoahpus ja dutkamis?/ Samisk AI Lab og hvorfor må man være innovative i samisk høyere utdanning og forskning? Professor Lars Ailo Bongo.

10.30 – 10.45  Jearaldagat/ságastallan.

10.45 – 11.15  Rekrutterema dehálašvuohta olahit viidábut Sámis ja mo olaha dán? / Hvordan bli enda bedre med rekruttering, og hva må til for å nå ut bredere? Stipendiáhtta Mikkel Rasmus Logje.

11.15 – 11.25  Jearaldagat/ságastallan.

11.30 – 12.30  Lunša

12.30 – 13.00  Mo ovdánahttit fágabirrasiid fágabargiid haga? Jurdagat Sámi allaskuvlla dálá hástalusaid ja boahttevuođa áitagiid birra / Hvordan utvikle fagmiljøer uten fagansatte? Samisk høgskoles utfordringer, både nå og i fremtiden. Professor Annika Pasanen.

13.00 – 13.20  Jearaldagat/ságastallan.

13.20 – 13.30  Gáfeboddu.

13.30 – 14.00  Nuortta universitehta oahppofálaldagat, vásáhusat ja bohtosat. Om utdanningstilbud på Nord universitet, erfaringer og resultater. Prorektor Ketil Eiane.

14.00 – 14.30  Maid leat olahan duodjeoahpuin Sámi allaskuvllas? Hvilke resultater har vi oppnådd med duodjiutdanningen på Samisk høgskole? Professor Gunvor Guttorm.

14.30 – 14.45  Jearaldagat/ságastallan, Loahpaheapmi.

19.00 Mállásat/Middag Thon hotel Guovdageaidnu/ Kautokeino.