What's up

Study start 2024
21. August, 10:00 to 23. August, 15:00

Introduction for Study start 2024

Program:

Official opening
21. August, 10:00 to 13:00

Official opening of the Academic year 2024-2025

The official opening of the academic year 2024-2025 on the 21st of August 2024 at 10:00-13:00, in

Meeting / presentation
09. September, 09:00 to 10. November, 15:00

Student Ombudsman in Diehtosiida

Our Student Ombudsman Torill Varberg is in Kautokeino 09.-11.09.24.

Conference
14. October, 10:30 to 16. October, 13:00

IndigMEC2 Conference

Conference focus: Indigenous curriculum development - Development of Indigenous

Seminára
12. June, 09:30 to 14:45

Stivraseminára

Sámi allaskuvlla stivraseminára / Styreseminar ved Samisk høgskole 12.6.2024.

Allavárdu lanjas

09.30 – 10.00 Álggaheapmi / Velkommen. Rektor ja stivrajođiheaddji Liv Inger Somby.                                                                                                             

10.00 – 10.30 Sámi AI Lab ja manne fertet leat innovatiiva boahtteáigge áigumušain sámi alitoahpus ja dutkamis?/ Samisk AI Lab og hvorfor må man være innovative i samisk høyere utdanning og forskning? Professor Lars Ailo Bongo.

10.30 – 10.45  Jearaldagat/ságastallan.

10.45 – 11.15  Rekrutterema dehálašvuohta olahit viidábut Sámis ja mo olaha dán? / Hvordan bli enda bedre med rekruttering, og hva må til for å nå ut bredere? Stipendiáhtta Mikkel Rasmus Logje.

11.15 – 11.25  Jearaldagat/ságastallan.

11.30 – 12.30  Lunša

12.30 – 13.00  Mo ovdánahttit fágabirrasiid fágabargiid haga? Jurdagat Sámi allaskuvlla dálá hástalusaid ja boahttevuođa áitagiid birra / Hvordan utvikle fagmiljøer uten fagansatte? Samisk høgskoles utfordringer, både nå og i fremtiden. Professor Annika Pasanen.

13.00 – 13.20  Jearaldagat/ságastallan.

13.20 – 13.30  Gáfeboddu.

13.30 – 14.00  Nuortta universitehta oahppofálaldagat, vásáhusat ja bohtosat. Om utdanningstilbud på Nord universitet, erfaringer og resultater. Prorektor Ketil Eiane.

14.00 – 14.30  Maid leat olahan duodjeoahpuin Sámi allaskuvllas? Hvilke resultater har vi oppnådd med duodjiutdanningen på Samisk høgskole? Professor Gunvor Guttorm.

14.30 – 14.45  Jearaldagat/ságastallan, Loahpaheapmi.

19.00 Mállásat/Middag Thon hotel Guovdageaidnu/ Kautokeino.