Hva skjer:

Study start 2024
21. august, 10:00 til 23. august, 15:00

Introduksjonsuka 2024

Program:

Almmolaš rahpan
21. august, 10:00 til 13:00

Offisiell åpning av studieåret 2024-2025

Offisiell åpning av studieåret 2024-2025 er onsdag 21.08.24, kl.10.00-13.00, i Guovdageaidnu, Die

Styremøte
26. august, 09:00 til 12:00

Styremøte

Liige stivračoahkkin./ Ekstraordinært styremøte.

Presentasjon / møte
09. september, 09:00 til 11. september, 15:00

Studentombudet besøker Diehtosiida

Vårt studentombud Torill Varberg er i Kautokeino 09.-11.09.24.

Conference
14. oktober, 10:30 til 16. oktober, 13:00

IndigMEC2 konferanse

Konferansens fokus: Utvikling av læreplaner for urfolk – Utvikling av urfolkfags

Bargobadji
22. november, 12:00 til 23. november, 13:00

Workshop forskningsetikk

Samerådet sammen med Samisk høgskole inviterer samisk akademia, Sametingene, forskningsrådene og andre interesserte i samisk forskning til workshop. Formålet er at vi sammen, innenfor det samiske samfunnet, diskuterer dokumentteksten, forskningsetikk og mulige skritt videre i prosessen.

Bakgrunnen for workshopen er at Samerådet våren 2022 har lagt frem diskusjonsteksten "Working towards ethical guidelines for research involving the Sámi". I dokumentet vises det til forskjellige arbeider som til nå er gjort om forskningsetikk i Sápmi, hvilke lignende arbeider som er gjennomført i noen andre urfolksområder, og hvordan eiendomsrettigheter og selvråderett også berører forskningen. Avslutningsvis ligger der forslag til hvordan vi jobber videre med denne saken i Sápmi.

Samerådet har sendt teksten på åpen høring, og de har mottatt merknader og forslag til dokumentteksten.

Påmelding innen 15.11.2022

Meld deg på her (åpner e-post)

Workshopen er gratis, deltakere dekker reise- og oppholdsutgifter selv.
Workshopen tolkes mellom nordsamisk og engelsk. 
Tolkingen er på zoom, du behøver egen PC/mac, iPad/nettbrett eller smartphone med zoom-app, og du behøver også dine egne høretelefoner.

NB Workshopen strømmes ikke.


Tirsdag 22.11.2022

Møteleder: Instituttleder ved Samisk høgskole Lájlá Helene Eira

12:00   Lunsj på Diehtosiida

13:00   Velkommen, rektor ved Samisk høgskole Laila Susanne Vars

13:10   Samisk Parlamentarisk Råd hilser, president Håkan Jonsson

13:20   Status frem til nå / forfatter av diskusjonsteksten Ásllat Holmberg, Samerådet

13:50   Skriftlige tilbakemeldinger på diskusjonsteksten / Rune Fjellheim, Samerådet

14:05   Pause

14:20   Erfaringer med etiske retningslinjer i området for helse / førsteamanuensis, Bent Martin Eliassen, Nord University

14:40   Prosess for etiske retningslinjer, doktor i sosiologi Lydia Heikkilä, University of Lapland, planlegger ved Sametinget

15:00   SSR's (Svenska Samernas Riksförbund / Sámiid Riikkasearvi) erfaringer med etiske retningslinjer / sekretariatsleder Jenny Wik Karlsson

15:20   Kafebordsamtaler, utgangspunktet er 6. og 7. kapittel i diskusjonsteksten Working towards ethical guidelines for research involving the Sámi 

17:00   Presentasjon i plenum: Kafebordledere legger frem samtalene fra kafebordene

17:20   Plenumsamtale: Kafebordsamtalene og fremleggene

17:50   Sammendrag og avslutning / instituttleder Lájla Helene Eira

18:00   Middag på Thon Hotel

 

Onsdag 23.11.2022

Møteleder: Instituttleder ved Samisk høgskole Lájlá Helene Eira

09:00   Velkommen til en ny dag / instituttleder Lájla Helene Eira

09:10   GIDA Sápmi (The Global Indigenous Data Alliance) – Urfolksnettverk for eierskap og forvaltning av data / forsker Susanna Siri ved Senter for samisk helseforskning, UiT

09:30   Panelsamtale: Veien videre / What's next?

  • Christina Storm Mienna, førsteamanuensis, leder ved Várdduo & medlem i redelighetsuvalget ved Samisk høgskole
     
  • Hadi Lile, førsteamanuensis, Østfold University College & medlem i redelighetsutvalget ved Samisk høgskole
     
  • Jan Erik Henriksen, dosent, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT
     

10:30   Pause

10:50   Plenumsamtale - Veien videre / What's next?

12:00   Sammendrag og sluttrefleksjon / professor Harald Gaski

12:30   Lunsj på Diehtosiida