Mánáidgárdi, skuvla ja olbmot.
november 10. beaivi 2023

Vertssamarbeid mellom Samisk høgskole og Kautokeino kommune

Samisk høgskole har inngått en femårig vertsavtale med Kautokeino skole og Beazedievá barnehage i Kautokeino kommune. Målet med vertssamarbeidet er å øke kvaliteten i barnehagen, grunnskolen og i lærerutdanningene ved Samisk høgskole gjennom kunnskapsdeling. Målet er at institusjonene skal utvikles på alle plan til gagn for det samiske samfunnet. Bakgrunnen for vertssamarbeidet er regjeringens nasjonale strategi for kvalitetsheving i utdanningssektoren "Lærerutdanning-2025".

Likeverd og fordeling

De sentrale oppgavene i det kvalitetsutviklende samarbeidet er knyttet til praksisopplæring, kunnskapsdeling og forsknings- og utviklingsarbeid. Det er lokale kunnskapsbehov og utfordringer som skal gi utgangspunkt for samarbeid og samarbeidet skal tjene begge parter. Verddearbeidet legger vekt på likeverd, hverandres spesielle kompetanse og hverandres utviklingsbehov.  

Samarbeid handler om å dele informasjon og kompetanse, i tillegg til de nyeste forskningsresultater. Snakke om utfordringer og utviklingsbehov og diskutere forskningsrelaterte temaer. Når det gjelder praksisopplæring, legges det opp til at det etableres hovedspraksisplasser, med et sterkt fagmiljø som gir praksislærere og studenter gode vilkår for gjennomføring av utdanningen.

 

Samarbeid

Instituttleder for lærerutdanningene ved Samisk høgskole, John-Marcus Kuhmunen, er glad for vertsavtalene. 

Samisk høgskole har helt siden oppstarten hatt et viktig samarbeid med skoler og barnehager i vertsfylket om praksisopplæring. Nå med det videre samarbeidet tror jeg vi sammen er i stand til å utvikle, oppdatere og styrke kvaliteten på arbeidet med samisk barnehage, skole og lærerutdanning, sier vertskapsleder John-Marcus Kuhmunen.

Samisk tradisjonell kunnskap, samisk kultur og samisk språk er sentrale ved Kautokeino kommunes skole og barnehage og ved Samisk høgskole. Dette er utgangspunktet for at samarbeidspartene fortsetter å utarbeide handlingsplaner og arbeidsmetoder.   
 
Nærmere opplysninger om saken kan fås av saksbehandler Karen Lovise Siri Stångberg.