november 10. beaivi 2023

Utvikling av nye undervisningstilbud med 3D-teknologi

Lærer i duodji og design ved Samisk høgskole, og nå også prorektor Samuel Valkeapää, er medforfatter av en artikkel om bruk av teknologi i forskning, bl.a. samiske samlinger i museene i verden.

Ved hjelp av teknologi for gjenkjenning i museumsreservatene bevarer Smithsonian-institusjonen 158 millioner gjenstander, hvorav 56 tilhører Sápmi. Denne samlingen av samiske gjenstander er relativt liten i forhold til omfanget av de øvrige arktiske samlingene ved Smithsonian-institusjonen. Mindre samlinger kan oppleves som ufullstendige og mindre interessante for museene. Tanken om helhetlige og fullverdige samlinger har lenge preget museumssektoren globalt. Denne artikkelen presenterer hvordan man gjennom samfunnsbasert metodologi kan knytte sammen samfunnet gjenstandene opprinnelig tilhørte og fjernmuseumssamlingene ved hjelp av tredimensjonale (3D) teknologier.

- Vi fokuserer på de små museenes betydning for urfolksgruppene. Denne artikkelen fokuserer på det samiske samfunnets plass både innenfor forskningen på fagfeltet og i det internasjonale samarbeidet på museumsfeltet. Denne studien ser på hvordan 3D-teknologi kan brukes som kommunikasjons- og forskningsverktøy i forskning på samlinger tilhørende urfolk - særlig hvis de oppbevares langt fra lokalsamfunnene. På bakgrunn av forskningsfunnene er vi i stand til å forske på samlingers betydning for det samiske samfunnet. Vi viser hvordan de 56 gjenstandene synliggjør kombinasjonshandelshistorien og kolonialismen, men også åpner for lærings- og samarbeidsrelasjoner med museene. Dette utfordres av etablerte metoder for museumsvirksomhet, med fokus på samfunnet, både enkeltmennesket og samfunnet samlet, sier Valkeapää.

En liten samling, men verdifull, inneholder gjenstander og materialer som er høyt verdsatt i samfunnet. De små museene kan skape ny aktivitet som urfolk selv tar initiativ til for å oppnå mer likeverdige relasjoner til museene. 

Hele artikkelen er publisert på engelsk (trykk lenke):

Artikkelen omhandler et prosjekt finansiert av UArctic som var på reise for å bli kjent med den samiske samlingen ved Smithsonian Institute i juli/august 2022.  

Sámi allaskuvla har utviklet et stipendiatstudie i Three-Dimensional Technologies and Indigenous Material Culture i regi av et prosjekt. 

I forbindelse med prosjektet er det etablert et tematisk nettverk. Du kan lese mer om dette under linken: UArctic - University of the Arctic - Thematic Network on Digital North: Three-Dimensional Technologies and Arctic Education.