oktober 13. beaivi 2023

Samisk utdanningskonferanse: nye frister

Er du lærer eller forsker som ønsker å dele av din kunnskap og/eller erfaringer på Samisk utdanningskonferanse? 

Hvis du ønsker å presentere ditt undervisnings- eller forskningsarbeid, send inn en tekst eller en abstrakt. Siste frist for å sende inn tekst eller abstrakter er 23. oktober 2023.❗️ (Ny frist).️

I november møtes lærere og forskere til konferanse i Guovdageaidnu
Sámi allaskuvla arrangerer Samisk utdanningskonferanse 7.-8. november sammen med Sametinget. Målet med konferansen er å utveksle erfaringer fra utdanning og løfte fram pedagogiske tenkemåter og lærerprofesjonalitet i utdanning og forskning. Utveksling av erfaringer kan være til nytte for undervisning i samisk barnehage, skole og høyere utdanning.  Hvis du vil delta, så er ny påmeldingsfrist satt til 1. november 2023.

Ti lærere trenger ikke betale konferanseavgift
Alle tekster vil bli vurdert av konferanseorganisasjonsutvalget og plassert inn i programmet av utvalget.  Ti lærere i samisk barnehage og skole som presenterer sitt arbeide trenger ikke betale konferanseavgiften. Utvalget vurderer og meddeler vurderingen før registeringen stenges

Mer om innsending av tekster og frister mm - les på konferansesidene her.