golggotmánu 13. beaivi 2023

Sámi oahpahuskonferánsa: guhkidan dieđihanáigemeriid

Leat go oahpaheaddji dahje dutki ja háliidivččet juogadit iežat máhtu ja/dahje vásáhusaid Sámi oahpahuskonferánssas? Jus háliidat ovdanbuktit du oahpahus- dahje dutkanbarggu, de dieđit allaskuvlii ja sádde teavstta dahje abstrávtta sisa. Áigemearri buktit teavstta dahje abstrávtta lea 23.10.23. ❗️

Skábamánus deaivvadit sámi oahpaheaddjit ja dutkit konferánssas Guovdageainnus
Sámi allaskuvla lágida ovttas Sámedikkiin Sámi oahpahuskonferánssa skábmamánu 7. ja 8. beaivvi. Ulbmil lea lonohallat oahpahanvásáhusaid ja buktit oidnosii pedagogalaš jurddašemiid ja oahpaheaddječehppodat sihke oahpahusas ja dutkamis.

Go pedagogat lonohallet ja juhket vásáhusaid ja bohtosiid, de lea dat doarjjan ja vuođđun pedagogalaš jurddašemiide maid sáhttá ávkkástallat oahpahusas sihke sámi mánáidgárddis, skuvllas ja alitoahpahusas. Jus áiggut čuovvut konferánssa, de lea ođđa dieđihanáigemearri skábmamánu 1. beaivi.

Logis eai dárbbaš konferánsadivada máksit
Konferánssa lávdegoddi árvvoštallá buot abstrávttaid ja gávdná daidda heivvolaš saji konferánssa prográmmas. Logi sámi mánáidgárdde- ja skuvlaoahpaheaddji geat dollet ovdanbuktima, eai dárbbaš máksit konferánsadivada. Lávdegoddi árvvoštallá ja addá dieđu ovdal go konferánssa dieđihanáigemearri giddejuvvo.

Eambbo dieđut ja skovvi mainna dieđihat abstrávtta gávnnat dáppe (deaddel liŋkka).