mai 23. beaivi 2023

Ny mulighet til å søke på høstens studier

Sámi allaskuvla-Samisk høgskole har forlenget søknadsfristen på de studiene som enda har ledige studieplasser.  Hvis du ikke søkte innen ordinær tidsfrist som var 15. april, så har du muligheten nå. 

Studier som har ledige studieplasser:

Fulltidsstudier (30 studiepoeng):


Enkeltemner - mindre studier på bachelornivå:

 

Introduksjonsstudier som ikke regnes som en del av bachelor:

Søknader sendes via :Søknadsweb  

 
Opptakskrav 
Kravet for å bli student ved Sámi allskuvla-Samisk høgskole er at du har generell studiekompetanse, og behersker samisk.  Hvis du ikke har generell studiekompetanse, så kan du også søke på grunnlag av realkompetanse. De flerste grunnstudier og enkeltemner ved Sámi allaskuvlla-Samisk høgskole krever at man behersker samisk. Noen studietilbud kan ha egne opptakskrav. Du kan lese mer om hvilke krav som gjelder under hvert enkelt studie. 

Mer om generell studiekompetanse kan du finne på Samordna opptak sine nettsider. 
 
Hva er realkompetanse? 
Realkompetanse er kompetanse som man har tilegnet seg for eksempel gjennom jobb, frivillig arbeid, organisasjonsarbeid, kurs eller annen utdanningsbakgrunn. Søkerens arbeids- og utdanningsbakgrunn vurderes i forhold til det studiet man søker til.

Kravene er:   

  • at søker er 25 år, eller fyller 25 år det året studiet starter opp, 
  • aat søker har minst 5 års arbeids- eller utdanningserfaring. 

Du kan lese mer om våre opptakskrav her(kun på samisk): Sámi allaskuvlla sisaváldinnjuolggádusain. 

Husk dokumentasjon
Husk å legge ved dokumentasjon på at du har bestått opptakskravene når du søker, eller så fort som mulig etter at søknaden din er registrert. 

Spørsmål? 
Hvis du har spørsmål angående opptakskrav, er det bare å ta kontakt med studieadministrasjonen på epostoahppohalddahus@samas.no