Hva skjer:

Seminar
04. juni, 12:00 til 15:00

Utsatt! Hvordan unge samer i reindrifta opplever rasisme

Seminaret er utsatt på ubestemt tid. Ny dato kommer!

Conference
14. oktober, 10:30 til 16. oktober, 13:00

IndigMEC2 konferanse

Konferansens fokus: Utvikling av læreplaner for urfolk – Utvikling av urfolkfags

konferánsa
26. oktober, 11:00 til 27. oktober, 13:00

Konferanse "min birrasat"

Min birrasat – bærekraftige næringer og naturmangfold i Sápmi

Vi inviterer til konferanse på Samisk Høgskole den 26. og 27. oktober 2023. Konferansen er åpen for alle.

Å verne land og vann til gode for både våre næringer og levesett og vårt naturmangfold. Finnes det muligheter for det?

FNs naturavtale som ble signert i Montreal i desember 2022 består av blant annet følgende mål frem til 2030:

  • 30 prosent av verdens land og vann skal vernes og forvaltes til gode for naturmangfoldet,
  • 30 prosent av skadede økosystemer skal restaureres
  • redusere tap av viktige områder for naturmangfold til næmest null
  • sikre urfolks og lokalsamfunnenes kunnskaper, interesser og rettigheter

Hvordan kan vi bruke disse målene til gode for også våre områder? Målet med konferansen er å se på og diskutere eksisterende former for vern og forvaltning som både tar hensyn til opprettholdelse av lokale næringer og levesett, og vern av mangfoldige naturomgivelser.

Konferansespråk:

Konferansen foregår på samisk og de skandinaviske språkene. Det blir tolking mellom språkene.

Bespisning:

Konferansen åpner og avsluttes med lunsj på kantinaen i Diehtosiida. Det blir ikke felles konferansemiddag om kvelden.

Hovedarrangør er førsteamanuensis Mikkel Nils M. Sara