Hva skjer:

Girjealmmoheapmi
28. september, 19:00 til 20:00

Boklansering “Edvard Masoni: En samisk misjonær i kolonialismens tidsalder”

Har du hørt historien om Edvard Masoni? Hvis svaret er nei, er du ikke alene.

Viktige tidsfrister
01. oktober, 09:00

Opptaket for våren åpnes

  konferánsa
  26. oktober, 11:00 til 27. oktober, 13:00

  Konferanse "min birrasat"

  Min birrasat – bærekraftige næringer og naturmangfold i Sápmi

  Conference
  07. november, 09:00 til 08. november, 15:00

  Samisk utdannignskonferanse

  Samisk høgskole og Sametinget i Norge arrangerer en internasjonal utdanningskonferanse. Målet med konferansen er å utveksle erfaringer fra utdanning og løfte fram pedagogiske tenkemåter og lærerprofesjonalitet i utdanning og forskning.

  konferánsa
  26. oktober, 11:00 til 27. oktober, 13:00

  Konferanse "min birrasat"

  Min birrasat – bærekraftige næringer og naturmangfold i Sápmi

  Vi inviterer til konferanse på Samisk Høgskole den 26. og 27. oktober 2023. Konferansen er åpen for alle.

  Å verne land og vann til gode for både våre næringer og levesett og vårt naturmangfold. Finnes det muligheter for det?

  FNs naturavtale som ble signert i Montreal i desember 2022 består av blant annet følgende mål frem til 2030:

  • 30 prosent av verdens land og vann skal vernes og forvaltes til gode for naturmangfoldet,
  • 30 prosent av skadede økosystemer skal restaureres
  • redusere tap av viktige områder for naturmangfold til næmest null
  • sikre urfolks og lokalsamfunnenes kunnskaper, interesser og rettigheter

  Hvordan kan vi bruke disse målene til gode for også våre områder? Målet med konferansen er å se på og diskutere eksisterende former for vern og forvaltning som både tar hensyn til opprettholdelse av lokale næringer og levesett, og vern av mangfoldige naturomgivelser.

  Program og påmelding finner du lenger oppe (over denne teksten).  Påmeldingsfrist er 12.10.23.

  Konferansespråk:

  Konferansen foregår på samisk og de skandinaviske språkene. Det blir tolking mellom språkene.

  Bespisning:

  Konferansen åpner og avsluttes med lunsj på kantinaen i Diehtosiida. Det blir ikke felles konferansemiddag om kvelden.

  Hovedarrangør er førsteamanuensis Mikkel Nils M. Sara