Dáhpáhusat:

Dutkanbeaivvit
28. čakčamánu, 12:00 - 12:30

Dutkanságat 2

Sámi allaskuvla bovde dutkanságáide mas min dutkit dollet oanehis logaldallama. Buohkaide rabas.

Girjealmmoheapmi
28. čakčamánu, 19:00 - 20:00

Girjealmmuheapmi “Edvard Masoni: En samisk misjonær i kolonialismens tidsalder”

Leat go gullan Edvard Masoni birra? Jus vástádus lea ii, de it lea okto.

Seminára
17. golggotmánu, 09:00 - 18. golggotmánu, 16:00

Davvisámegiel gáiddusoahpaheddjiid seminára

Stádahálddašeaddji lágida davvisámegiela gáiddusoahpaheddjiide seminára. Lágideapmi lea dušše gái

konferánsa
26. golggotmánu, 11:00 - 27. golggotmánu, 13:00

Konferánse "Min birrasat"

Min birrasat - bistevaš ealáhusaid ja eallevaš birrasiid duovdagat Sámis.
Mii bovdet konferánsii Sámi Allaskuvlii golggotmánu 26. ja 27. beivviid. Konferánsa lea rabas buohkaide.

Conference
07. skábmamánu, 09:00 - 08. skábmamánu, 15:00

Sámi oahpahuskonferánsa 2023

Konferánssa ulbmilin lea beassat lonohallat eamiálbmogiid oahpahanvásáhusaid ja buktit oidnosii sámi mánáidgárddiid, skuvllaid ja alitoahpahusa ja maid internationála eamiálbmotoahpahusa vásáhusaid ja muitalusaid.

konferánsa
26. golggotmánu, 11:00 - 27. golggotmánu, 13:00

Konferánse "Min birrasat"

Min birrasat - bistevaš ealáhusaid ja eallevaš birrasiid duovdagat Sámis.

Mii bovdet konferánsii Sámi Allaskuvlii golggotmánu 26. ja 27. beivviid. Konferánsa lea rabas buohkaide.

Vuogimet mielde suodjalit eatnamiiddamet ja čáziideamet bilideamis, buorrin iežamet ealáhus- ja eallinlágiide ja seammás máŋggabealat eallevaš luonddubirrasiidda. Livččego dasa vejolašvuođat?

ONa luonddubiras konferánssas, mii dollui Montrealas juovlamánu 2022’s, sohppojuvvoje earret eará áigumušat olihuvvot 2020 rádjái:

  • 30 proseanta máilmmi eatnamiin ja čážiin galgá áhpasit suodjaluvvot ja hálddašuvvot buorrin máŋggabealat luonddubirrasiida,
  • 30 proseantta bilistuvvon ekovuogádagaid áhpasit čorget ja divvut
  • ollásit unnidit eanan- ja čáhceviidodagaid massima sisabáhkkemiid geažil
  • seammás vuhtii váldit álgoálbmogiid ja báikkálaš servodagaid máhtuid, beroštumiid ja vuoigatvuođaid.

Movt sáhtášeimmet dien soahpamuša áigumušaid hutkat iežamet guovlluide ávkin? Konferánssa áigumuš lea geahččat ásahuvvon ja geahččaluvvon vugiid suodjalit guovlluid bisuhettiin báikkálaš ealáhus- ja  eallinlágiid oktanaga dainna ahte gáhttet máŋggabealat luonddubirrasiid.

Prográmma ja dieđiheami gávnnat dán teavstta badjelis. Dieđihanáigemearri lea 12.10.23.

Konferánsagielat:

Konferánsagielat leat sámegiella ja skandinávagielat. Gielaid gaskkas dulkojuvvo.

Boradeapmi:

Konferánsa álgá ja loahpahuvvo lunšaborademiin Diehtosiidda kantiinnas. Konferánssas eai leat oktasaš gaskabeaivvet/mállásat eahkes. 

Váldo lágideaddji lea vuosttašamanueansa Mikkel Nils M. Sara