Hva skjer:

Loahpahandoalut
14. juni, 12:00 til 14:00

Avslutningssermoni 2024

Samisk høgskole arrangerer avslutningssermoni for studieåret 2023-2024 i Diehtosiida fredag 14.

Almmolaš rahpan
21. august, 10:00 til 13:00

Offisiell åpning av studieåret 2024-2025

Offisiell åpning av studieåret 2024-2025 er på onsdag 21.08.24, kl.10.00-13.00, i Guovdageaidnu,

Conference
14. oktober, 10:30 til 16. oktober, 13:00

IndigMEC2 konferanse

Konferansens fokus: Utvikling av læreplaner for urfolk – Utvikling av urfolkfags

Guossit
05. oktober, 10:00 til 11:30

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch besøker Samisk høyskole

Program når Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch besøker Samisk høyskole:

 

kl 10:00 ankomst Diehtosiida, Samisk høyskole. Rektor Liv Inger Somby tar i mot gjestene og har en kort omvisning mens følget går til klasserommene.

kl 10:15 møte med studenter ved Samisk begynneropplæring som er et intensivkurs i nordsamisk, et populært studie med få plasser og mange søkere, Rom: Njárggadat og Reaššádat.

kl 10:30 Møte med lærerstudenter (eventuelt møte med instituttledere/rektoratet). Rom: ikke avklart

kl 10:45 Frukt og kaffe/te mens det blir samtale om Sannhets- og forsoningskomiteens tiltak, om Samisk høyskoles strategiske plan for de kommende fire årene, ved rektor Liv Inger Somby  og direktør Anne-Marie Gaino. Rom: Kantina

kl 11:15 Møte med Ofelaččat/Samiske veivisere. Rom: Kantina

kl 11:30 Følget drar videre fra Samisk høgskole