What's up

Study start 2024
21. August, 10:00 to 23. August, 15:00

Introduction for Study start 2024

Program:

Official opening
21. August, 10:00 to 13:00

Official opening of the Academic year 2024-2025

The official opening of the academic year 2024-2025 on the 21st of August 2024 at 10:00-13:00, in

Meeting / presentation
09. September, 09:00 to 10. November, 15:00

Student Ombudsman in Diehtosiida

Our Student Ombudsman Torill Varberg is in Kautokeino 09.-11.09.24.

Conference
14. October, 10:30 to 16. October, 13:00

IndigMEC2 Conference

Conference focus: Indigenous curriculum development - Development of Indigenous

Guossit
05. October, 10:00 to 11:30

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch besøker Samisk høyskole

Program når Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch besøker Samisk høyskole:

 

kl 10:00 ankomst Diehtosiida, Samisk høyskole. Rektor Liv Inger Somby tar i mot gjestene og har en kort omvisning mens følget går til klasserommene.

kl 10:15 møte med studenter ved Samisk begynneropplæring som er et intensivkurs i nordsamisk, et populært studie med få plasser og mange søkere, Rom: Njárggadat og Reaššádat.

kl 10:30 Møte med lærerstudenter (eventuelt møte med instituttledere/rektoratet). Rom: ikke avklart

kl 10:45 Frukt og kaffe/te mens det blir samtale om Sannhets- og forsoningskomiteens tiltak, om Samisk høyskoles strategiske plan for de kommende fire årene, ved rektor Liv Inger Somby  og direktør Anne-Marie Gaino. Rom: Kantina

kl 11:15 Møte med Ofelaččat/Samiske veivisere. Rom: Kantina

kl 11:30 Følget drar videre fra Samisk høgskole