Begynnerkurs i samisk

SAAL 1 Nordsamisk i praktiske læringssituasjoner - innføringsstudium 1. del

Dette studiet er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive nordsamisk, men vil lære språket fra grunnen av. Studiet er lagt opp til at du gjennom praktisk arbeid skal lære språket.

  • Kursavgift: 1200,- materialavgift og 400,- semesteravgift

Studiet vektlegger kommunikasjon og interaksjon mellom studentene på samisk. Studentene får øvelse gjennom kommunikasjon i forskjellige situasjoner i daglig livet. Nye ord, snakke- og skriveøvelser tilpasses etter emner. Alle emner inneholder muntlige arbeidsoppgaver, rollespill og enkle tekster.

Studiet inneholder også dags- og overnattings ekskursjoner. Studiet avsluttes med muntlig presentasjon av prosjektarbeid.

Studiet er på samme nivå som Europeisk språkportfolio A1-A2 (Davvin 1 og 2)

Videreutdanning:
Etter dette emnet kan man fortsette med Nordsamisk i praktiske situasjoner, introduksjon del 2. Del 2 går samme semester som del 1, og starter opp kort tid etter at del 1 er avsluttet. Hvis man ønsker å studere begge studiene er det derfor viktig at man søker om opptak til begge studiene samtidig.

Nordsamisk i praktiske situasjoner, introduksjon del 1 og 2 gir grunnlag til studiet Nordsamisk semesteremne.

Jobbmuligheter:

Skal du jobbe i områder som ligger i det samiske forvaltningsområdet, kan det kreves at du kan blant annet kan nordsamisk. Derfor kan dette studiet passe for dem som forbereder seg til jobb i samiske områder.

 

Spørmål om studiet? 

Mikkel Nils Mikkelsen Logje
Faglig koordinator
mikkelnl@samas.no 

Opptakskrav

  • Studiet er for nybegynnere som ikke kan snakke eller skrive samisk.

I henhold til Forskrift om opptak til høgre utdanning er søkere til samiske nybegynnerkurs og samisk semesteremne unntatt fra kravet om generell studiekompetanse, hvis de har samisk tilknytning etter nærmere regler fastsatt av institusjonen. Bestemmelsen gjelder de som har samisk tilknytning etter følgende alternativer

  • Samer som har mistet språket og vil lære seg samisk, eller
  • Ansatte ved offentlige institusjoner i samiske områder som vil lære seg samisk, eller
  • Andre (f.eks. søker er bosatt i en samisk familie eller i et samisk område og vil lære seg samisk)

Studiet har plass til 15 studenter. Prioritering av studieplasser til innføringsstudiene gjøres etter følgende ordning:

8 plasser reserveres samarbeidsinstitusjoner utenfor Norden.

Resterende studieplasser prioriteres som følger:

  1. Samer som har mistet språket og vil lære seg samisk

  2. Ansatte ved offentlige institusjoner i samiske områder som vil lære seg samisk

  3. Andre (f.eks. søker er bosatt i en samisk familie eller i et samisk område og vil lære seg samisk)

Søkere skal skrive motivasjonsbrev hvor de forklarer hvilket av nevnte alternativ er grunnlag for søknaden. Motivasjonsbrevet skal lastes opp til din søknad.