Hva skjer:

Seminar
04. juni, 12:00 til 15:00

Utsatt! Hvordan unge samer i reindrifta opplever rasisme

Seminaret er utsatt på ubestemt tid. Ny dato kommer!

Conference
14. oktober, 10:30 til 16. oktober, 13:00

IndigMEC2 konferanse

Konferansens fokus: Utvikling av læreplaner for urfolk – Utvikling av urfolkfags

Conference
07. november, 09:00 til 08. november, 15:00

Samisk utdannignskonferanse

Samisk høgskole og Sametinget i Norge arrangerer en internasjonal utdanningskonferanse. Målet med konferansen er å utveksle erfaringer fra utdanning og løfte fram pedagogiske tenkemåter og lærerprofesjonalitet i utdanning og forskning. Utveksling av erfaringer kan være til nytte for undervisning i samisk barnehage, skole og høyere utdanning.  

Konferansens temaer er:   

  • Rammer for samisk utdanning; lover, retningslinjer, rammeplaner eller læreplaner som styrer og har innvirkning på samisk utdanning i barnehagen, skolen, og for høyere utdanning, eks. vurdering, hvordan gjennomføres vurdering som støtter læring eller likeverdig karaktersetting  

  • Samisk lærerprofesjon og samiskspråklig hverdag og undervisning i samisk barnehage, skole og høyere utdanning 

  • Forskning og utviklingsarbeid til nytte for samiske opplæringspraksiser i barnehage, skole og høyere utdanning 

Vi ønsker å invitere lærere, pedagoger, forskere, og studenter til å dele med seg av sine forsknings- og utdanningserfaringer. Hvis du ønsker å presentere ditt undervisnings- eller forskningsarbeid, send inn ei tekst eller en abstrakt. Alle tekster vil bli gransket av konferanseorganisasjonsutvalget og plassert inn i programmet av utvalget.  Ti lærere i samisk barnehage og skole som presenterer sitt arbeide trenger ikke betale konferanseavgiften. Utvalget vurderer og meddeler vurderingen før registeringen stenges. 

Mer info om konferansen

Påmeldingsskjema, program, tidsfrister etc. finner du på konferansen hjemmeside:

 

Sámedikki logo/Sametingets logo Konferansen er finansiert av Sametinget i Norge.