september 28. beaivi 2023

Samers helseforhold

Maorien, Emma Rawson – Te Patu,  har besøkt Samisk høgskole hvor høyskolens rektor arrangerte et kort seminar hvor tema var samers helseforhold. Te Patu er på reise i Sápmi og drar videre, først til Sametinget for å lære samenes situasjon, deretter besøker hun sørsamene i Røros- Rossen tjïelte.

Samisk høgskoles forsker Torunn Pettersen og professor Annika Pasanen og kommunelegen i Kautokeino; Ánne Lájlá Kalstad holdt et kort innlegg om både statitikk, språksituasjonen i Sápmi, hvordan reindriftsungdommer opplever rasisme og hvilke utfordringer og endringer kommunelegen ser om samers helse. Emma Rawson holdt selv også en kort forelesning om sitt arbeid på et globalt nivå og hvordan de utvikler helserettigheter i Aotearoa / New Zealand.

- Det var en virkelig god begynnelse på denne uka og det er viktig å binde kontakter mellom Maorier og samer.  Det er også viktig å høre hvordan andre urbefolkningsområder arbeider med helsestrategien. Det var også svært interessant å høre våre forskere Torunn Pettersen og Annika Pasanen fortelle om sine forskningstemaer.  Det var også høvelig å binde kontakter mellom kommuneoverlege Ánne Lájlá Kalstad, vår institusjon  og maoriens ledende forsker, som  på globalt nivå leder helseorganisasjonen WFPHA.

Emma Rawson-Te Patu er ManuKahu Associates direktør, Indigenous Consultancy i Āotearoa/New Zealand, og er med i ledergruppen til Public Health Equity Whakauae Research Services. Hun er også valgt som president i World Federation of Public Health Associations (WFPHA) valgt president og medleder i Indigenous Working Group (WFPHA).

På bildet er Inga Margrethe Eira Bjørn (Sametinget) og Lisbeth Vesterheim Skoglund (Sametinget) og Annica som Linde Øygard (Folkehelseforeningen),Ragnhild Storstein Spilker (NSF) og rektor Liv Inger Somby, i tillegg forannevne folk.