Hva skjer:

Loahpahandoalut
14. juni, 12:00 til 14:00

Avslutningssermoni 2024

Samisk høgskole arrangerer avslutningssermoni for studieåret 2023-2024 i Diehtosiida fredag 14.

Almmolaš rahpan
21. august, 10:00 til 13:00

Offisiell åpning av studieåret 2024-2025

Offisiell åpning av studieåret 2024-2025 er på onsdag 21.08.24, kl.10.00-13.00, i Guovdageaidnu,

Conference
14. oktober, 10:30 til 16. oktober, 13:00

IndigMEC2 konferanse

Konferansens fokus: Utvikling av læreplaner for urfolk – Utvikling av urfolkfags

Samarbeidsmøte
27. oktober, 11:15 til 15:00

Samarbeid, styrking av studier og økonomi

Sametinget, Samisk høyskole, UiT Norges Arktiske Universitet og Nord universitet møtes til samarbeidsmøte i Bodø fredag 27. okotber kl 11.15-15.00.

Temaer er bl.a. samarbeid, styrking av studetilbud og økonomisituasjonen.

Fra Samisk høyskole deltar rektor og prorektor.