august 16. beaivi 2023

Offisiell åpning av det nye studieåret

I dag var det offisiell åpning av det nye skoleåret på Sámi allaskuvla/ Samisk høgskole. Den nye rektoren Liv Inger Somby og prorektor Samuel Valkeapää hadde sin hilsningstale og ønsket velkommen til over 240 studenter.

I åpningstalen understreket rektor og prorektor den positive trenden som samiske studenter opplever og hvor attraktive de er på jobbmarkedet. De fleste studenter får jobbmuligheter før de fullfører utdanningen, og det ble uttrykt et ønske fra det nye rektoratet om at studentene må prioritere fullføring av studiene- og deretter oppdage at enda flere muligheter eller dører vil åpne seg for dem.

Betydningen av samisk språkutdanning og den verdifulle rollen den spiller i samfunnet ble også fremhevet. Det samiske samfunnet har behov for mange med samisk språkkompetanse på alle nivåer, inkludert nord-, julev-, sør-, skolte-, pite- og umesamisk.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) var også med på åpningen av skoleåret, og hadde i sin tale gode råd til studenter, spesielt om hvordan man skal leve i nuet og gripe fatt i de mulighetene som kommer. Det var også hilsningstaler fra ordfører Hans Isak Olsen i Kautokeino kommune, Áslat Holmberg, president i Samerådet, Bente Haug, viserektor ved UiT Norges arktiske universitet, og Martin Velky, leder for studentstyret. Til slutt ble det gjennomført det tradisjonelle ritualet med samiske veivisere som markerer starten på deres oppgaver og virke.

I løpet av åpningsuken så arrangerer Samisk høgskole en rekke forskjellige arrangementer for studentene. Disse arrangementene gir en unik mulighet til å bli kjent med medstudenter og utforske campus. Samisk høgskole ønsker alle studenter hjertelig velkommen og sender sine beste ønsker for det kommende studieåret.

Detaljert program for åpningsuken finner du nedenfor.