april 17. beaivi 2023

Liv Inger Somby valgt som ny rektor

Liv Inger Somby er valgt som rektor ved Samisk høyskole. Hun fikk 60,1 % av stemmene. Henrik Samuel Valkeapää er valgt som prorektor. De er valgt for perioden 1.8.23 – 31.7.27.

Valgresultatet er klart etter at valget ble avsluttet 14. april og valgstyret har godkjent valget.

- Jeg ønsker å gratulere Liv Inger Somby og Henrik Samuel Valkeapää med valgresultatet. Det har vært interessant å følge med på valgkampen nå når vi har hatt to konkurrerende team, noe som ikke har skjedd så ofte før i Samisk høyskoles historie, sier valgstyrets leder Anne-Marie Gaino.

71,6% av de ansatte og studentene ved Samisk høyskole stemte ved valget. 1,2 % ga ikke sin stemme til noen av teamene, og stemte blankt.

Dagens rektor Laila Susanne Vars og prorektor Ylva Jannok Nutti fungerer i sine stillinger ut deres valgperiode, til og med 31. juli 2023.