oktober 10. beaivi 2022

Kompetanseutvikling i barnehagen og grunnopplæringen

Samisk høgskole tilbyr partnerskap med barnehager og skoler for å styrke og øke kompetansen innenfor den samiske opplæringssektoren. 

Kunnskapsdepartementet har opprettet tilskuddsordning som skal bidra til å øke kompetansen og kvaliteten i barnehager, grunnskoler og videregående skoler, i kommuner og fylkeskommuner, og hos universiteter og høyskoler. På Utdanningsdirektorats side finnes mer informasjon om tilskuddsordningen: Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring (udir.no)

Det er statsforvalteren i hvert enkelt fylke som forvalter tilskuddsordningen. Barnehage- og skoleeiere vurderer egne behov og melder kompetansebehov til (søker tilksudd fra) statsforvalteren. Et av kriteriene for tilskuddstildeling er at tiltakene gjennomføres i partnerskap mellom barnehage- eller skoleeieren og universitet eller høyskole. 

Samisk høgskole er foregangsinstitusjon innen samisk lærerutdaning. Samisk tradisjonell kunnskap, kultur og språk er grunnpilarene i våre utdanninger. Vi tilbyr å møte de kunnskapsbehovene som samiske samfunn har.

Dersom dere har tanker og planer om kompetanseløft, ta kontakt med Samisk høgskole for å drøfte hvordan vi kan samarbeide.
Kontaktperson:  Karen Lovise Siri Stångberg, tlf. 99505838.

Bilde: Stine Marje Vars/Árvu