mars 16. beaivi 2020

Hjemmeside: Norsk språkversjon er under oppdatering

Sámi allaskuvlas hjemmeside har gått bort fra betaversjonen som oversetter automatisk fra samisk til norsk. Det ligger foreløpig udatert informasjon på norsk. Bruk samisk- eller engelsk språkversjon for å finne informasjon om blant annet studietilbud, forskning etc.  Oppdateringer kommer underveis på denne siden.