Hva skjer:

Study start 2024
21. august, 10:00 til 23. august, 15:00

Introduksjonsuka 2024

Program:

Almmolaš rahpan
21. august, 10:00 til 13:00

Offisiell åpning av studieåret 2024-2025

Offisiell åpning av studieåret 2024-2025 er onsdag 21.08.24, kl.10.00-13.00, i Guovdageaidnu, Die

Styremøte
26. august, 09:00 til 12:00

Styremøte

Liige stivračoahkkin./ Ekstraordinært styremøte.

Presentasjon / møte
09. september, 09:00 til 11. september, 15:00

Studentombudet besøker Diehtosiida

Vårt studentombud Torill Varberg er i Kautokeino 09.-11.09.24.

Conference
14. oktober, 10:30 til 16. oktober, 13:00

IndigMEC2 konferanse

Konferansens fokus: Utvikling av læreplaner for urfolk – Utvikling av urfolkfags

Seminára
19. april, 13:00 til 15:45

FORSONING - HISTORIESKRIVING - STIEN FREMOVER

FORSONING NÅ! SOABALAŠVUOHTA - HISTORIESKRIVING - STIEN FREMOVER

Følg åpent seminar digitalt via Zoom: https://samas.zoom.us/j/67363175575

Sannhets- og forsoningskommisjonen leverer snart sin sluttrapport. Samtidig har spørsmålet om forsoning fått styrket aktualitet etter demonstrasjonene i Fosen-saken. I dette seminaret inviterer vi til refleksjon og samtale om forsoning i spennet mellom grunnbegreper og praktisk oppfølging. Hva har samisk filosofisk tradisjon å tilføre forsoningsbegrepet? Hva er sammenhengen mellom forsoning og historieskriving? Og hva tenker vi om kommisjonens sluttrapport og videre oppfølging?P

PROGRAM
13.00-13.45 Forsoning og tradisjonelle filosofier: Soabalašvuohta, ubuntu og relasjonell urfolksfilosofier. Tore Johnsen, førsteaman. ved KUN / VID Tromsø
14.00-14.45 Nyskriva historien – för framtida generationer. Lovisa Mienna Sjöberg, førsteaman. ved Sámi Allaskuvla/Samisk Høgskole
15.00-15.45 Kommisjonens sluttrapport og veien videre: Forventninger og muligheter. Åpen samtale

Sted: Sáhkaskáidi, Sámi allaskuvla
Seminaret simultantolkes. Språk: nordsamisk og norsk

Arrangører:  Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences og Kirkelig utdanningssenter nord - KUN - VID Tromsø.