Elle Merete Utsi's picture
Utsi, Elle Merete
Vuosttaškonsuleanta / Førstekonsulent / First Consultant

Contacts

Office: 
Sámi lohkanguovddáš - Sáme låhkåmguovdásj - Saemien lohkemejarnge - Senter for samisk i opplæringa
E-mail: 
ellemu@samas.no
Phone: