Piera Nijlas Svendsen Sara's picture
Sara, Piera Nijlas Svendsen
Ráđđeaddi / Rådgiver / Advisor

Contacts

Office: 
Ekonomiija ossodat / Økonomi avdeling / Financial Department
E-mail: 
pieranss@samas.no
Phone: